Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Rewitalizacja: szansa na drugie życie za unijne pieniądze

Autor: portalsamorzadowy.pl
Dodano: 19-09-2012 09:22

W latach 2007-2013 ważną rolę w polityce rozwojowej województw odgrywała rewitalizacja. Najwięcej, bo 220 mln euro na ten cel przeznaczono na Mazowszu. Na drugim biegunie jest Podlasie, które nie uwzględniło takich inwestycji w RPO.

- Jak zapowiada minister rozwoju regionalnego, w kolejnym okresie programowania na lata 2014-20 województwa i miasta wciąż będą mogły liczyć na wsparcie finansowe dla projektów rewitalizacyjnych. By mogły być one lepiej wykorzystane, najpierw konieczne jest jednak odpowiednie podsumowanie tego, co udało się wykonać dzięki środkom unijnym w latach 2007-2013 - mówi dr Magdalena Dej z Instytut Rozwoju Miast w Krakowie.

Poszczególne województwa sporządzając swoje Regionalne Programy Operacyjne potraktowały działania rewitalizacyjne w różny sposób. Najczęściej stanowiły one nadrzędny cel określonego priorytetu. W ten sposób podeszły do nich województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, opolskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i wielkopolskie.

Małopolska i Podkarpacie umieściły rewitalizację w priorytecie "Spójność wewnątrzregionalna". W województwach lubelskim, mazowieckim i pomorskim tego typu inwestycje miały natomiast stanowić jeden z elementów służących wzmocnieniu roli miast w regionie.

Inaczej w hierarchii celów rewitalizację umieściły w swoich RPO województwa lubuskie, śląskie i zachodniopomorskie. Wyjątkiem jest natomiast Podlasie, w którego programie działania rewitalizacyjne zostały zupełnie pominięte. Czytaj więcej

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020