Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022

NBP: budownictwo najmniej rentowne

Autor: PAP
Dodano: 17-10-2012 11:12

Badania koniunktury NBP pokazują, że branża budowlana jest najmniej rentownym sektorem. Branża ta zapowiada znaczące zwolnienia oraz niskie inwestycje.

"W świetle danych finansowych budownictwo pozostało najmniej rentowną branżą. Rośnie przy tym ryzyko dalszego pogorszenia sytuacji w firmach budowlanych, na co wskazuje wyraźnie ujemny wskaźnik prognoz WPSE na IV kw. Skala bariery popytowej oraz problemów z wysoką konkurencją pozostaje w tej sekcji wyższa niż w pozostałych branżach, jednak należy również zauważyć, że w III kw. zanotowano mniejszą skalę tych problemów, czemu mógł sprzyjać nieco wyższy niż w II kw. stopień wykorzystania mocy produkcyjnych. Warto w tym miejscu też dodać, że poziom wykorzystania potencjału produkcyjnego wśród firm budowlanych nadal jest relatywnie wysoki (nieodsezonowany wskaźnik wyniósł pod koniec III kw. 86,5 proc.) i znajduje się znacznie powyżej wyników uzyskiwanych w okresie spowolnienia w latach 2001-2002 (wtedy wynosił ok. 75-77 proc.)" - napisano w raporcie NBP.

Prognozy dla branży budowlanej zapowiadają dalsze zwolnienia.

"W budownictwie optymizm prognoz zmniejszył się znacząco i w tej sekcji przewidywany jest wyraźny spadek liczby pracowników" - napisano.

Firmy budowlane zapowiadają również niska aktywność inwestycyjną.

"Budownictwo zapowiada głębokie (najgłębsze na tle pozostałych sekcji) i znacznie większe niż w poprzednim kwartale redukcje wydatków na inwestycje ogółem. Wydatki obniży prawie połowa firm tego sektora, w tym najczęściej będą to duże obniżki. Analiza inwestycji budownictwa na poziomie poszczególnych przedsiębiorstw pokazuje ponadto, że w ciągu ostatniego roku zaledwie co czwarta firma w tym sektorze zgłosiła plan rozpoczęcia nowych inwestycji, podczas gdy na poziomie pełnej próby odsetek ten był dwukrotne wyższy. Nowo rozpoczynane inwestycje w budownictwie, choć według zapowiedzi może być ich więcej niż w poprzednim kwartale (pierwsza wskaźnika nowych inwestycji w budownictwie poprawa od roku), są zatem niewielkie co do skali" - napisano w raporcie.

Z badania NBP wynika, że poprawia się płynność branży.

"Po ubiegłokwartalnym silnym wzroście odsetka firm budowlanych mających problemy z terminową obsługą zobowiązań kredytowych, w III kw. zaobserwowano tu poprawę obsługi zobowiązań wobec banków" - napisano.

Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022