Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Mostostal Export zapłaci Warszawie 5,5 mln zł

Autor: PAP
Dodano: 30-10-2012 14:46

Mostostal Export zawarł z miastem stołecznym Warszawa umowę ws. ustalenia istnienia oraz wysokości wierzytelności Mostostalu wobec miasta w związku ze sprawą nieterminowego oddania ursynowskiej hali sportowej - podała spółka w komunikacie. Na mocy umowy Mostostal ma zapłacić miastu 5,5 mln zł, co miasto uzna za zaspokojenie wszelkich roszczeń wobec budowlanej spółki.

Strony ustaliły, że z tytułu kar umownych m. st. Warszawa przysługuje wierzytelność w wysokości 7.142.002,28 zł, z czego Mostostalowi do zapłaty pozostało 5,5 mln zł.

Zgodnie z umową, kwota 1 mln zł ma zostać uregulowana przez spółkę w terminie 3 dni od podpisania umowy. Kolejne 4,5 mln zł ma wpłynąć do miasta do 26 listopada 2012 roku.

"Terminowa spłata przez spółkę powyższej wierzytelności zaspokaja wszelkie roszczenia m.st. Warszawy wobec spółki z tytułu nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane i pod warunkiem terminowej spłaty wierzytelności m.st. Warszawa zrzeka się jakichkolwiek dalszych roszczeń wobec spółki wynikających z lub związanych z nienależytym wykonaniem umowy o roboty budowlane" - napisano w komunikacie.

Strony zobowiązały się zawrzeć ugodę sądową po dokonaniu przez Mostostal terminowej zapłaty ostatniej raty wierzytelności.

W przypadku braku terminowej spłaty którejkolwiek z rat wierzytelności, m.st. Warszawa może odstąpić od umowy, zatrzymując uzyskane do tego momentu środki tytułem kary umownej.

Spór Mostostalu Export z miastem Warszawa dotyczy nieterminowego oddania przez spółkę hali sportowej na warszawskim Ursynowie. W styczniu 2011 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził od Mostostalu Export na rzecz dzielnicy Ursynów kary umowne w wysokości 73,9 mln zł plus odsetki.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021