Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Cena ciepła w ECO - sprostowanie

Autor: wnp.pl
Dodano: 04-11-2012 21:04

13 września br. portal wnp.pl opublikował informację porównującą ceny ciepła produkowanego przez różne podmioty, w tym Energetykę Cieplną Opolszczyzny SA. W związku z nieścisłością tekstu i podaniem błędnej ceny ciepła produkowanego przez ECO redakcja wnp.pl przeprasza zainteresowanych i Czytelników oraz informuje, że:

• Prezentowane w tej informacji dane, przygotowane przez Forum Power and Heat Polska, odnosiły się do danych dotyczących roku 2010, zostały opracowane na bazie taryf obowiązujących w roku 2010 i nie dotyczyły roku 2012.

• Cena ciepła systemowego dla klientów ECO SA w Opolu, uwzględniająca wytworzenie i przesył ciepła do węzła cieplnego, w roku 2010 wynosiła 45,72 zł/GJ (przy wskaźniku wykorzystania 6,5 tys. GJ/MW).

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020