Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Sprzedaż spółek LOT zgodna z prawem unijnym

Autor: wnp.pl (Piotr Stefaniak)
Dodano: 20-11-2012 16:20

Komisja Europejska stwierdziła, że sprzedaż przez PLL LOT swoich spółek zależnych: LOT Services, LOT Catering oraz LOT Airport Maintenance Services została przeprowadzona na warunkach rynkowych i w związku z tym nie stanowiła pomocy państwa w rozumieniu przepisów UE.

LOT przeprowadza restrukturyzację od 2009 roku. Firma stara się poprawić swoją sytuację finansową poprzez sprzedaż spółek zależnych i koncentrując się na głównej działalności – transporcie pasażerów i towarów.

Komisja Europejska przeprowadziła dochodzenie, ponieważ wymienione spółki zostały sprzedane podmiotom z kapitałem skarbu państwa. Transakcje nie były otwarte i przejrzyście zorganizowane, stwierdza KE. Musiała zatem upewnić się, że poprzez sprzedaż nie przekazano ukrytych dotacji korzystnych dla LOT.

Komisja zbadała warunki transakcji, w szczególności cenę zakupu, a także wstępne wyceny przedsiębiorstw. Na tej podstawie stwierdziła, że sprzedaż została przeprowadzona zgodnie z warunkami unijnym, bowiem potencjalny prywatny inwestor, działając w warunkach rynkowych, zaakceptowałby te propozycje.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021