Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Ipsos: w listopadzie br. poprawa nastrojów Polaków

Autor: PAP
Dodano: 28-11-2012 15:58

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) wzrósł w listopadzie tego roku o ponad 6 pkt, do 78,20 pkt w porównaniu do października; to najwyższy poziom od sierpnia - podał w środę Ipsos. Listopadowe badanie przeprowadzono między 8-17 listopada br.

Pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 8-17 listopada br. na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków, którzy ukończyli 15 lat. Wskaźnik WOK może przybierać wartości od zera do 200 pkt.

Jak poinformował Ipsos, obecny poziom wskaźnika jest najwyższy od sierpnia br. "Miejmy nadzieję, że zmiana nastrojów społecznych okaże się trwała" - podkreślili autorzy badania.

Dodali, że pozytywna zmiana wskaźnika WOK jest zbieżna z informacjami GUS na temat koniunktury gospodarczej. "Wskaźnik koniunktury gospodarczej mierzony przez GUS ukształtował się w listopadzie na poziomie nieco wyższym od odnotowanego przed miesiącem" - napisano w komunikacie.

Zgodnie z wynikami sondażu Ipsos, w listopadzie br. 24 proc. Polaków uważało, że sprawy kraju zmierzają w dobrym kierunku (to wzrost o 7 pkt proc. wobec poprzedniego miesiąca). Jednocześnie zmalał odsetek respondentów, którzy twierdzą, że sprawy kraju idą w złą stronę - w październiku deklarowało tak 74 proc. pytanych, w listopadzie 68 proc.

"W listopadowym pomiarze Ipsos zauważalne wzrosty zaobserwowano we wszystkich składowych wskaźnika WOK. Najsilniej wzrosły ocena klimatu gospodarczego oraz oczekiwań co do przyszłości" - podano w komunikacie.

Ocena klimatu gospodarczego, czyli ocena bieżącej sytuacji gospodarczej w kraju i oczekiwań względem jej zmian, w stosunku do października wzrosła o 8,68 pkt, do 64,55 pkt.

Wskaźnik bieżący, odnoszący się zarówno do oceny obecnej sytuacji krajowej gospodarki, jak i sytuacji materialnej gospodarstw domowych, wzrósł o 4,06 pkt i osiągnął poziom 66,20 pkt. "Nieco mniej niż połowa Polaków (49 proc.) jest zdania, że sytuacja gospodarcza w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy pogorszyła się. W październiku takie opinie wyrażało 52 proc. (...) Więcej z nas uważa, że sytuacja gospodarcza uległa poprawie - w październiku tego zdania było zaledwie 4 proc. Polaków, w listopadzie 7 proc." - czytamy w komunikacie.

Autorzy badania wskazali też, że w listopadowym pomiarze wskaźnik skłonności do zakupów wyniósł 87,30 pkt, czyli wzrósł w porównaniu z październikiem o 4,45 pkt.

Ponadto zwiększył się odsetek Polaków oczekujących pozytywnych zmian sytuacji materialnej swojego gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach. W październikowym pomiarze 15 proc. respondentów spodziewało się poprawy sytuacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy, podczas gdy w listopadzie 18 proc. uważało, że sytuacja gospodarcza ich gospodarstwa domowego się poprawi.

W komunikacie czytamy też, że w porównaniu z październikiem zwiększyła się grupa osób deklarujących, że to dobry moment na kupowanie dóbr trwałego użytku. W październikowym pomiarze uważało tak 11 proc. Polaków, podczas gdy w listopadzie 15 proc. "Wzrósł też odsetek Polaków deklarujących, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy uda się im odłożyć jakieś pieniądze. W listopadowym pomiarze tego zdania było 19 proc. Polaków - oznacza to wzrost o 6 punktów procentowych w stosunku do października" - wskazano.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020