Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

NBP: firmy oczekują niewielkiej poprawy w I kw. 2013 r.

Autor: PAP
Dodano: 21-01-2013 10:48

Firmy oczekują niewielkiej poprawy sytuacji w pierwszym kwartale tego roku, a powrotu na ścieżkę wzrostu oczekują najwcześniej w drugiej połowie roku - wynika z badań koniunktury NBP. W czwartym czwartym kw. 2012 r. sytuacja przedsiębiorstw się pogorszyła.

Narodowy Bank Polski opublikował w poniedziałek cokwartalną "Informację o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2012 oraz prognoz koniunktury na I kw. 2013 roku".

"Zgodnie z przewidywaniami respondentów sformułowanymi w poprzedniej edycji badania kondycja sektora przedsiębiorstw w IV kw. 2012 r. pogorszyła się, a wskaźnik oceny bieżącej spadł wyraźnie poniżej swojej długookresowej średniej" - napisano w raporcie.

Dodano, że "w pierwszych trzech miesiącach roku firmy oczekują niewielkiej poprawy sytuacji, jednak nie utożsamiają jej jeszcze z istotniejszym ożywieniem koniunktury".

"W opinii ankietowanych powrót na ścieżkę wzrostu nastąpi najwcześniej w drugiej połowie roku lub nawet po 2013 r." - napisano.

NBP wskazał, że deklarowana przez przedsiębiorstwa niska aktywność inwestycyjna oraz plany niewielkich redukcji zatrudnienia, przy coraz wolniej rosnących płacach, "również wpisują się w scenariusz utrzymującej się słabej koniunktury w I półroczu br.".

"Coraz mniej liczne wśród respondentów plany rozbudowy i rozwoju mogą jeszcze bardziej odsuwać w czasie fazę ożywienia. Na silniejszą poprawę na początku roku nie wskazują również mało optymistyczne prognozy popytu zagranicznego" - podano.

Prognozy popytu, zamówień i produkcji na pierwszy kwartał 2013 r. nieznacznie się poprawiły. "Po dwóch kwartałach wyraźnych spadków, prognozy popytu, zamówień i produkcji na I kw. 2013 r. (po usunięciu wahań sezonowych) nieznacznie poprawiły się względem poprzedniego kwartału, pozostając jednak na niskich poziomach, zarówno w porównaniu do poprzedniego roku, jak i na tle swoich średnich długookresowych" - napisano.

Badanie przeprowadzono w grudniu 2012 r. na próbie 1277 firm.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020