Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Komitet stały rządu nie rozstrzygnął sporów dot. trójpaka energetycznego

Autor: PAP
Dodano: 24-01-2013 18:22

Komitet Stały Rady Ministrów zapoznał się w czwartek po raz pierwszy z projektami ustaw wchodzących w skład tzw. trójpaka energetycznego i największe rozbieżności pozostawił do rozstrzygnięcia na "wyższym szczeblu" - poinformował wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak.

Wiceminister powiedział, że tzw. trójpak wróci jeszcze pod obrady Komitetu Stałego.

"Trójpak" to przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki projekty ustaw: Prawo energetyczne, gazowe i o odnawialnych źródłach energii (OZE).

Wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz podtrzymał wcześniej w Sejmie harmonogram, z którego wynika, że "trójpak" powinien zostać przyjęty przez rząd i skierowany do Sejmu do końca I kw. 2013 r. Podkreślał, że rozwiązania "trójpaku" są niezwykle ważną kwestią dla sektora energetycznego, bezpieczeństwa energetycznego i przyszłego funkcjonowania sektora i rynku energii.

"Celem jest zbudowanie spójnych ram prawnych z uwzględnieniem standardów europejskich" - podkreślił. Tomczykiewicz zaznaczył też, że ostateczny kształt projektów nie jest jeszcze przesądzony, nie ustalono jeszcze np. tzw. współczynników korekcyjnych, czyli wysokości wsparcia dla poszczególnych rodzajów OZE.

"Obywatel będzie miał wybór dostawcy energii, a zatem i tańszą energię" - mówił Tomczykiewicz, odpowiadając na pytania o korzyści, jakie z nowych ustaw odniosą obywatele. Podkreślał, że wszystkie rozwiązania "trójpaku" wzmacniają pozycję konsumenta względem dostawców energii. "To, że prace trwają tak długo oznacza, że producentom wiele zapisów korzystnych dla konsumentów się nie podoba" - powiedział też Tomczykiewicz, odnosząc się do pytań o to, dlaczego prace nad projektami trwają już ponad rok.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020