Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Wydarzenia z rynku futures, 01-02

Autor: DM IDM SA
Dodano: 01-02-2013 09:29

Złoto w dniu wczorajszym wyraźnie zniżkowało, po wcześniejszych dwóch sesjach wzrostowych. Spadki były wyraźne (od szczytu do minimum 22$).

Cena utrzymuje się poniżej chmury Ichimoku, co wskazuje na trend spadkowy. Złoto utrzymuje się także w kanale spadkowym, zapoczątkowanym na początku października. Srebro również zniżkowało wyraźnie w dniu wczorajszym. Cena zamknęła się na poziomie 31,42$. Wprowadza to niepewność na wykres srebra, ponieważ po przedwczorajszym technicznym sygnale kupna, wczoraj rynek wygenerował sygnał sprzedaży, aczkolwiek nie jest on potwierdzony przez pozostałe elementy Ichimoku.

Ropa w dniu wczorajszym minimalnie zniżkowała. Ruch spadkowy zatrzymał się tuż nad wsparciem wynikającym z linii tenkan sen. Trend jest wzrostowy, potwierdzony przez wszystkie elementy Ichimoku. Najbliższy opór przebiega na poziomie 100$. Spodziewamy się kontynuacji ruchu wzrostowego w krótkim i średnim terminie. Najbliższe wsparcie znajduje się na poziomie 96,57$. Ewentualne testowanie tego poziomu może być dobrą okazją do zajęcia długiej pozycji. Miedź w dniu wczorajszym była blisko wybicia górą z konsolidacji, ale ostatecznie, sytuacja pozostała bez zmian. Do wybicie górą koniecznie jest zamknięcie powyżej 375,40$. Z kolei najbliższe wsparcie znajduje się na poziomie 369,33$ (tenkan sen).

Pszenica w styczniu minimalnie zwyżkuje, po wcześniejszych, silnych spadkach w grudniu. Trend pozostaje spadkowy. Kukurydza po wybiciu górą z chmury Ichimoku dwie sesje temu, minimalnie kontynuuje ruch wzrostowy. Trend jest wzrostowy. Najbliższe wsparcie znajduje się na poziomie 729$.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020