Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

PGE Dystrybucja łączy oddziały Łódź - Miasto i Łódź Teren

Autor: wnp.pl (DC)
Dodano: 04-02-2013 12:31

Od 1 lutego br. w ramach pierwszego etapu projektu - unii personalnej kluczowych stanowisk menadżerskich - dwa łódzkie oddziały PGE Dystrybucja mają jednego dyrektora generalnego i jednego zastępcę.

Decyzją zarządu PGE Dystrybucja Stanisław Łęski - dyrektor generalny oddziału Łódź - Miasto został dyrektorem generalnym obu Oddziałów, jego zastępcą został Witold Filipiński - dotychczasowy dyrektor oddziału Łódź - Teren.

- Projekt połączenia oddziału Łódź - Miasto i oddziału Łódź - Teren ruszył w czerwcu 2012 r. Jego celem jest stworzenie w Łodzi jednej, silnej jednostki gospodarczej - PGE Dystrybucja oddział Łódź. - która będzie realizowała zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego na terenie połączonych Oddziałów. Dzięki konsolidacji uda się przejąć najlepsze praktyki z obu Oddziałów, lepiej wykorzystać zasoby materialne, scalić potencjał intelektualny - tym samym osiągnąć pożądany efekt skali i synergii, co z kolei wpłynie na dalszy rozwój Spółki. Połączenie obu Oddziałów przyczyni się także do podniesienia jakości świadczonych usług, w tym obsługi Klienta oraz wzmocni pozycję Spółki na rynku łódzkim - zapewnia PGE Dystrybucja.

Spółka przekonuje, że projekt połączenia oddziału Łódź - Miasto i oddziału Łódź - Teren prowadzony będzie w duchu dialogu społecznego, z poszanowaniem pracowniczych praw nabytych i gwarancji zachowania uprawnień pracowniczych zawartych w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021