Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

45 proc. Polaków popiera ratyfikację paktu fiskalnego

Autor: PAP
Dodano: 18-02-2013 14:06

45 proc. ankietowanych poparło ratyfikację przez Polskę paktu fiskalnego, przeciw było 30 proc. - podał CBOS w poniedziałek. Wyniki sondażu pokazują, że 58 proc. badanych poparło zwiększenie kontroli budżetów państw strefy euro przez instytucje UE.

Jak podkreśla Centrum Badania Opinii Społecznej, w stosunku do badań z zeszłego roku nieco zmalała akceptacja dla rozwiązań zawartych w pakcie fiskalnym, ale nadal 62 proc. respondentów zgadzała się z tym, by UE mogła nakładać na rządy państw strefy euro kary za nieprzestrzeganie zasad dyscypliny finansów publicznych, czyli doprowadzenie do nadmiernego deficytu budżetowego oraz zbyt dużego zadłużenia.

Jak podano, 32 proc. uczestników badania sądziło, że w najbliższych latach strefa euro skurczy się lub nawet rozpadnie. 31 proc. uważało, że zachowane zostanie status quo - żadne państwo nie przystąpi do strefy ani z niej nie wystąpi. Z kolei 22 proc. respondentów spodziewało się rozszerzenia strefy euro o kolejne państwa.

CBOS zauważył, że osoby przeciwne zatwierdzeniu przez Polskę paktu, częściej niż przeciętnie, podważają zasadność obecności Polski w UE, jednak 63 proc. przeciwników paktu stanowią zwolennicy członkostwa w UE. Przeciwnicy ratyfikacji paktu fiskalnego częściej niż jej zwolennicy przewidują, że w najbliższych latach strefa euro skurczy się lub nawet rozpadnie.

Sondaż przeprowadzono w między 31 stycznia a 6 lutego 2013 r. na liczącej 1111 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Jak przypomniało CBOS, w styczniu 2013 wszedł w życie "Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej", umowa międzyrządowa, określająca zasady dyscypliny finansów publicznych w państwach strefy euro. Traktat zakłada "wprowadzenie większej kontroli budżetów krajów eurolandu przez instytucje unijne, a także sankcji za naruszenie zasad dyscypliny budżetowej". "Przyjęcie paktu fiskalnego ma przeciwdziałać kryzysom finansowym w państwach strefy euro. Na przystąpienie do paktu zdecydowała się także Polska: w marcu ubiegłego roku wraz z innymi przywódcami Unii Europejskiej (poza Czechami i Wielką Brytanią) umowę podpisał Donald Tusk. Obecnie ustawą zezwalającą na ratyfikację paktu zajmuje się Sejm" - napisano w komunikacie.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020