Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022

Katowice unieważniły przetarg ws. projektu Rynku

Autor: PAP
Dodano: 25-02-2013 16:43

Powołana przez samorząd Katowic komisja przetargowa unieważniła przetarg na szczegółowy projekt katowickiego Rynku. W najbliższych dniach ogłoszona ma zostać decyzja o dalszym trybie i terminie wyboru jego wykonawcy.

Chodzi o projekt zagospodarowania przestrzeni od Rynku do ronda im. Ziętka w ścisłym centrum Katowic, który według pierwotnych założeń miał być gotowy do połowy 2013 r. Jak poinformował w poniedziałek rzecznik katowickiego magistratu Jakub Jarząbek, decyzja o unieważnieniu przetargu to następstwo ponownego rozpatrzenia i odrzucenia obu przetargowych ofert.

Pod koniec grudnia ub. roku miasto w przetargu wyłoniło wykonawcę - konsorcjum kierowane przez GPP Grupę Projektową z Krakowa. Po odwołaniu odrzuconego uczestnika postępowania, konsorcjum z gliwickim biurem Venit na czele, Krajowa Izba Odwoławcza nakazała jeszcze raz rozpatrzyć jego ofertę, natomiast wobec braków formalnych - odrzucić wybraną już ofertę GPP.

Komisja przetargowa ponownie przeanalizowała oferty, biorąc pod uwagę orzeczenie KIO. Zgodnie z orzeczeniem Izby oferta GPP została odrzucona ze względu na brak jednego z podpisów.

Ponownie odrzucono też ofertę biura Venit. Jak wyjaśnił Jarząbek, stwierdzono w niej m.in. brak możliwości oceny kosztów proponowanego rozwiązania, szczególnie w kontekście jednego z elementów projektu - wysokiej iglicy, która miałaby stanąć na Rynku. Projekt nie spełniał też oczekiwań zamawiającego np. w zakresie skali, w której przedstawiono część elementów.

Rzecznik przyznał jednocześnie, że w przetargowej specyfikacji znalazły się m.in. niejasne zapisy. - Zabrakło m.in. sformułowania, że dopuszczamy zmiany w wizji GPP, ale w ramach określonego budżetu - ok. 40 mln zł - wskazał Jarząbek. Jak dodał, taki zapis mógłby zwiększyć zainteresowanie oferentów, dając im szersze pole do wprowadzenia własnych pomysłów na przestrzeń głównego placu miasta.

Przebudowa strefy Rondo-Rynek to jedna ze sztandarowych inwestycji Katowic, która na nowo ma ukształtować przestrzeń publiczną ścisłego centrum miasta. Podstawą projektu ma być koncepcja przygotowana przez GPP Grupę Projektową, która została uznana za najlepszą w przeprowadzonym przez miasto międzynarodowym konkursie. Zdobyła w nim drugie miejsce - pierwszego nie przyznano. Z tego powodu samorząd nie mógł podpisać umowy z biurem z wolnej ręki, ale - zgodnie z Prawem zamówień publicznych - musiał ogłosić w tej sprawie kolejny przetarg.

Do pierwszego etapu tego postępowania zgłosiło się sześć firm, cztery zakwalifikowano dalej. Do drugiego etapu zgłoszono tylko oferty koordynowane przez GPP Grupą Projektową i biuro Venit. Oferta biura z Gliwic została odrzucona; jednak oferent odwołał się do KIO.

Przebudowa katowickiego Rynku i jego okolic przygotowywana jest od lat. Dotychczas m.in. wyremontowano kanalizację. Inne prace budowlane objęto dwoma dużymi przetargami. Pierwszy, realizowany, dotyczy przebudowy infrastruktury tramwajowej. Drugi, którego realizacja rozpoczęła się w poniedziałek, obejmuje przebudowę przestrzeni publicznych Rynku, a także układu drogowego w najbliższej okolicy.

W rozstrzygniętym w połowie stycznia przetargu wygrało to samo polsko-hiszpańskie konsorcjum NDI - Balzola, które przebudowuje już w tym miejscu tory tramwajowe. Konsorcjum zaproponowało cenę 85,7 mln zł - znacząco niższą od tzw. wyceny inwestorskiej, która sięgnęła 176,3 mln zł. Katowicki magistrat prócz tej kwoty zarezerwował kilkadziesiąt milionów złotych na tzw. roboty dodatkowe i uzupełniające, związane m.in. z nowym zagospodarowaniem przestrzeni publicznych.

Wobec wydłużającej się perspektywy przygotowania projektu docelowego wyglądu Rynku, prace budowlane obejmą na razie tylko układ drogowy. Chodzi m.in. o przebudowę Alei Korfantego i ulicy Moniuszki, budowę nowej ulicy Śródmiejskiej oraz rewitalizację koryta rzeki Rawy w rejonie Rynku. W poniedziałek katowicki magistrat poinformował o rozpoczęciu tego dnia prac przygotowawczych - wycinki drzew w rejonie Alei Korfantego oraz Rynku.

Zakończenie pierwszego etapu przebudowy obejmującego torowiska tramwajowe planowane jest na wiosnę. Na razie nie wiadomo, jak poważne będzie opóźnienie drugiego etapu wynikające z braku projektu przestrzeni publicznych.

Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022