Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Wydatki z Funduszu Kolejowego wyniosą ok. 1,2 mld zł

Autor: PAP
Dodano: 19-03-2013 15:56

Planowane tegoroczne wydatki z Funduszu Kolejowego sięgną ok. 1 mld 231,79 mln zł - wynika z programu wykorzystania środków funduszu, zatwierdzonego we wtorek przez rząd. W tym roku Fundusz ma dysponować kwotą ok. 1 mld 318,7 mln zł.

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało we wtorkowym komunikacie, że z pieniędzy gromadzonych w Funduszu największa część, bo aż 500 mln zł, będzie przeznaczona na sfinansowanie nabycia od PKP SA przez Skarb Państwa akcji PKP PLK. Mechanizm wykupywania akcji PKP PLK przez Skarb Państwa został opisany ustawowo - w ten sposób zarządzająca polską siecią torów spółka zostanie uniezależniona od Grupy PKP, a PKP S.A. uzyska środki na spłatę swojego zadłużenia.

Środki z Funduszu mają być też przekazywane na sfinansowanie inwestycji w infrastrukturę kolejową. "Ze środków Funduszu zostaną sfinansowane tylko najpilniejsze zadania na liniach kolejowych" - zapewniono w komunikacie CIR.

265,27 mln zł ma być przeznaczone na przygotowanie inwestycji, budowę i przebudowę linii kolejowych przez PKP PLK, a 257,94 mln zł - na remonty i utrzymanie linii kolejowych. PKP PLK ma otrzymać z Funduszu także 60 mln zł na wydatki bieżące związane z zarządzaniem infrastrukturą kolejową. 136,56 mln zł ma być przekazane na dofinansowanie dla samorządów województw na zakup, modernizację i naprawę taboru, a 12 mln zł - na przygotowanie, budowę i przebudowę linii kolejowych przez PKP SKM w Trójmieście.

W Funduszu gromadzone są pieniądze na współfinansowanie inwestycji kolejowych w Polsce oraz prefinansowanie inwestycji finansowanych z funduszy UE. Chodzi np. o budowę i przebudowę linii kolejowych, ich remonty i utrzymanie oraz likwidację zbędnych linii. Ze środków Funduszu mogą być też sfinansowane utracone w latach 2002-2003 przez przewoźników kolejowych przychody z tytułu obowiązujących ustawowych ulg taryfowych w krajowych przewozach pasażerskich.

Środki funduszu mogą być przeznaczane na spłatę wraz z odsetkami oraz innymi kosztami obsługi przeprowadzanych na rzecz Funduszu emisji obligacji bądź zaciągniętych na rzecz Funduszu kredytów i pożyczek.

Głównym źródłem zasilania Funduszu Kolejowego są środki pochodzące z 20 proc. wpływów z opłaty paliwowej pobieranej od wprowadzanych na rynek krajowy paliw silnikowych i gazu.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020