Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Neo Investments został strategicznym inwestorem Tell

Autor: PAP
Dodano: 25-03-2013 17:09

Impera Capital podpisała z funduszem Neo Investments przedwstępną umowę sprzedaży akcji Tell, które stanowią nie mniej niż 20,39 proc. kapitału i nie mniej niż 32,11 proc. głosów na WZ. Wartość transakcji wynosi 12,8 mln zł - poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie.

Transakcja dotyczy pośredniego zakupu przez Neo Investments 1.157.970 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Tell, poprzez zakup od Impera Capital udziałów spółki SPV, której głównym aktywem będą wskazane akcje Tell.

Strony transakcji ustaliły cenę za udziały spółki SPV na 12,79 mln zł.

Zawarcie umowy uzależnione jest od wielu warunków m.in. od pozytywnego wyniku badania due dilligence oraz podjęcia przez NWZ Tell uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o 1.220.000 zł poprzez emisję prywatną 6.100.000 akcji, która będzie skierowana do akcjonariuszy Grupy OEX.

Fundusz Neo Investments jest współudziałowcem holdingu Outsourcing Experts (OEX), który działa m.in. w obszarach outsourcingu procesów sprzedaży i marketingu, call center oraz back-office.

"(...) OEX może wesprzeć Tell operacyjnie w obszarze logistyki lub back-office, dzięki czemu osiągniemy także efekty synergii operacyjnej i kosztowej” – powiedział cytowany w komunikacie Rafał Stempniewicz, prezes Tell.

"(...) Zakup akcji spółki Tell i docelowe połączenie jej z potencjałem Grupy OEX pozwoli stworzyć nam nową na rynku jakość (...) ” – dodał Jerzy Motz, partner zarządzający funduszu Neo Investments.

Umowa ma zostać zawarta nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia spełnienia się ostatniego z warunków, jednakże nie później niż do 10 czerwca 2013 roku.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020