Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Kolej wykorzystała prawie 60 proc. środków z PIOŚ

Autor: wnp.pl (PS)
Dodano: 02-04-2013 15:26

Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zawarto do końca marca br. 32 umowy dofinansowania projektów kolejowych o wartości prawie 25 mld zł, w których wkład unijny sięga prawie 12 mld zł – informuje Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Oznacza to, że kolej wykorzystała przyznane przez Komisję Europejską środki w 59,2 proc.

28 marca PKP PLK uzyskała dofinansowanie UE w wysokości ponad 1 mld zł na modernizację linii kolejowej E75 na odcinku Warszawa Rembertów - Sadowne.

Z działania 7.1. PIOŚ (Rozwój transportu kolejowego), Centrum Unijnych Projektów Transportowych zatwierdziło we wnioskach o płatność 3,03 mld zł, co stanowi ok. 10,2 proc. alokacji. Dotychczas do CUPT beneficjenci złożyli wnioski o płatność o łącznej wartości 3,7 mld zł, co stanowi ok. 12,5 proc. alokacji.

Przypomnijmy, że kolei przyznano z PIOŚ w latach 2007-2013 (z możliwością rozliczenia do końca 2015 r.) 4,8 mld euro.
Ponadto kilkaset milionów na rozbudowę infrastruktury kolejowej i zakup taboru mają do dyspozycji regiony, z programów: Rozwój Polski Wschodniej oraz RPO.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020