Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Rośnie niemiecki import z unijnych krajów spoza strefy euro

Autor: wnp.pl (Piotr Stefaniak)
Dodano: 09-04-2013 19:56

W pierwszych dwóch miesiącach niemiecki eksport miał wartość 177,2 mld euro, tyle samo co w podobnym okresie 2012 r., natomiast import – 146,8 mld euro, tj. zmalał o 1,6 proc.

W UE, niemiecki eksport zmalał do krajów strefy euro (-2 proc.), natomiast wzrósł do pozostałych krajów spoza niej (+1,6 proc.), podobnie jak do krajów trzecich (spoza UE) - o 1,2 proc..

Import z krajów strefy euro w pierwszych dwóch miesiącach br. miał wartość 64,4 mld euro i był mniejszy o 1,6 proc., natomiast z krajów europejskich spoza tej strefy – 28,9 mld euro i zwiększył się o 3,3 proc. Dla porównania, import z krajów trzecich (spoza UE) miał wartość 53,5 mld euro i zmalał o 4 proc.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020