Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022

Dane z budownictwa nieco lepsze niż przed miesiącem

Autor: PAP
Dodano: 22-04-2013 14:45

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest w kwietniu nieco mniej pesymistycznie niż w marcu, ale gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzynastu lat - wynika z opublikowanego w poniedziałek badania koniunktury GUS.

"W kwietniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 23 (w marcu minus 26). Poprawę koniunktury sygnalizuje 13 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 36 proc. (przed miesiącem odpowiednio 12 proc. i 38 proc.)" - napisano w komunikacie z badań.

"Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - dodano.

Z badań GUS wynika, że oceny bieżące i prognozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej są mniej niekorzystne od formułowanych w ubiegłym miesiącu.

"Nadal jest sygnalizowany wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Dyrektorzy badanych jednostek planują nieco mniejsze niż prognozowano w ubiegłym miesiącu ograniczanie zatrudnienia. Przedsiębiorcy przewidują spadek cen robót budowlano-montażowych zbliżony do zapowiadanego w marcu" - napisano w komunikacie.

"Spośród badanych podmiotów 20 proc. (przed rokiem 22 proc.) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się niewielkiego ograniczenia portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych" - dodano.

GUS podaje także, że odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 1,9 proc. (przed rokiem 3,0 proc.).

"Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery, związane są z kosztami zatrudnienia (58 proc. w kwietniu bieżącego i ubiegłego roku) oraz konkurencją na rynku (57 proc. w kwietniu bieżącego i ubiegłego roku)" - wynika z badań.

"W porównaniu z kwietniem 2012 r. najbardziej wzrosło znaczenie bariery związanej z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 42 proc. do 49 proc.). Barierami, których znaczenie spadło w skali roku w największym stopniu są koszty materiałów (z 38 proc. do 33 proc.) oraz niedobór wykwalifikowanych pracowników (z 16 proc. do 12 proc.)" - dodają autorzy.

Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022