Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Pogłębia się kryzys w polskim przemyśle

Autor: PAP
Dodano: 23-04-2013 10:34

Nowe zamówienia w przemyśle w Polsce spadły w marcu w ujęciu rok do roku o 5,1 proc., po spadku o 22,9 proc. w poprzednim miesiącu - poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny.

"W I kwartale br. w gospodarce utrzymały się tendencje spowolnienia obserwowane w ostatnim kwartale ub. roku. Obniżyła się w skali roku produkcja sprzedana przemysłu, choć w mniejszym stopniu niż w poprzednim kwartale. Pogłębił się natomiast spadek produkcji budowlano-montażowej. Nieco wolniejsze było tempo wzrostu sprzedaży usług w transporcie. Sprzedaż detaliczna, po spadku w ostatnim kwartale ub. roku, w okresie styczeń-marzec br. ukształtowała się na poziomie sprzed roku" - napisał GUS w materiale oceniającym I kwartał.

W ujęciu miesięcznym zamówienia wzrosły o 9,4 proc. w porównaniu ze spadkiem o 9,8 proc. w poprzednim miesiącu.

Nowe zamówienia w przemyśle na eksport spadły natomiast w marcu w ujęciu rocznym o 5,2 proc., po spadku o 10,5 proc. w poprzednim miesiącu - podał GUS.

Nowe zamówienia na eksport w ujęciu miesięcznym wzrosły o 12,3 proc. Przed miesiącem, zamówienia na eksport spadły o 11,1 proc. miesiąc do miesiąca.

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.

Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-marzec spadła o 0,9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku, przy mniejszym o 1,1 proc. zatrudnieniu i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 2,2 proc. - poinformował GUS we wtorek w komunikacie.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020