Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

MG: założenia Polityki Energetycznej Polski do końca 2013

Autor: PAP
Dodano: 04-06-2013 18:40

Ministerstwo Gospodarki do końca 2013 roku chce przedstawić na Radzie Ministrów założenia Polityki Energetycznej Polski na kolejne lata - powiedziała Hanna Trojanowska, wiceminister gospodarki. Dodała, że nowy dokument będzie uwzględniał rozwój energetyki jądrowej oraz gazu z łupków.

"Ostatni dokument +Polityka Energetyczna Polski+ przyjęliśmy w 2009 roku. Tak więc teraz jesteśmy zobowiązani do opracowania założeń wykonawczych na kolejne cztery lata. Do końca roku chcemy przedstawić projekt nowego dokumentu na Radzie Ministrów. Trafi również do konsultacji społecznych oraz do Sejmu i Senatu" - powiedziała Trojanowska podczas posiedzenia senackiej Komisji Gospodarki Narodowej.

"Nowy dokument będzie uwzględniał wszystkie zmiany w postrzeganiu polityki energetycznej Polski w ostatnich latach. Z pewnością podczas prac uwzględnimy rozwój energetyki jądrowej oraz gazu ze źródeł łupkowych" - dodała.

Wiceminister gospodarki dodała, że nowy dokument będzie zawierał również perspektywy planowania na kolejne minimum 20 lat.

"Oczywiście prognozowanie w tak długiej perspektywie jest obarczone szeregiem ryzyk. Chcemy jednak wskazać główny kierunek. Zależy nam na tym, aby w naszym miksie energetycznym systematycznie spadał udział energii produkowanej z węgla, docelowo do poziomu około 57 proc. Liczymy, że stanie się tak głównie dzięki energetyce jądrowej oraz źródłom odnawialnym" - powiedziała.

Trojanowska powiedziała również, że na przełomie II i III kw. 2013 r. na Radzie Ministrów powinien zostać zaprezentowany Program Polskiej Energetyki Jądrowej.

"Zakończyliśmy już konsultacje transgraniczne, tak więc nic już nie stoi na przeszkodzie, aby niedługo projekt PPEJ trafił pod obrady Rady Ministrów. Uważam, że stanie się to na przełomie II i III kw." - powiedziała.

Wiceminister gospodarki podtrzymała, że na 2025 rok planowane jest uruchomienie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021