Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Getin Holding liczy na wyższy zysk w kolejnych kwartałach

Autor: PAP
Dodano: 02-07-2013 20:49

Getin Holding liczy, że w kolejnych kwartałach 2013 roku jego zysk netto będzie wyższy niż 43,1 mln zł osiągnięte w I kwartale. Rosyjski Kubanbank wymagać może dokapitalizowania kwotą około 20 mln zł, jednak dojdzie do tego w 2014 roku - poinformował PAP Rafał Juszczak, prezes Getin Holdingu.

W I kwartale 2013 roku zysk netto grupy Getin Holdingu wyniósł 43,1 mln zł, podczas gdy rok wcześniej 16,4 mln zł.

„Chcemy, aby wyniki kolejnych kwartałów 2013 roku były lepsze od pierwszego kwartału” - powiedział PAP Juszczak.

Grupa Getin Holding oprócz rynku polskiego działa także w Rosji, na Białorusi i na Ukrainie.

„Biznes na trzech zagranicznych rynkach rozwija się zgodnie z naszymi oczekiwaniami. W Rosji rynek w ostatnich dwóch miesiącach lekko się pogorszył, jednak nie przekłada się to na nasze wyniki biznesowe” - powiedział Juszczak.

„Zarówno w Rosji, jak i na Ukrainie i w Białorusi nasze ryzyko kredytowe pozostaje pod kontrolą, dlatego nie obserwujemy istotnego pogarszania się jakości portfeli kredytowych” - dodał.

W Rosji Getin jest właścicielem Kubanbanku. Głównym udziałowcem banku jest należąca do grupy Getin spółka Carcade, posiadająca 96 proc. głosów. Prezes poinformował, że jesienią zakończy się rebranding banku.

„W Rosji Kubanbank bardzo szybko rozwija swoją akcję kredytową, sprzedaje teraz kredyty samochodowe za 20-22 mln zł miesięcznie, podczas gdy rok wcześniej było to około 2 mln zł. Jesteśmy w trakcie zmiany nazwy tego banku na brand Idea Bank. Oceniam, że jesienią nastąpi zakończenie rebrandingu tego banku” - powiedział Juszczak.

Prezes poinformował, że działalność na Białorusi i w Rosji rozwija się dynamicznie i w przyszłym roku rosyjski bank może wymagać dokapitalizowania.

„Bardzo dobrą kondycję ma nasz bank na Białorusi, gdzie mamy obecnie kilkunastokrotne zwiększenie sprzedaży rok do roku kredytów gotówkowych. Na Ukrainie występuje raczej stagnacja” - powiedział Juszczak.

„Zakładamy, że jeżeli nasze spółki zagraniczne będą się tak szybko rozwijać jak obecnie, konieczne będzie dokapitalizowanie banku w Rosji. Może to być kwota około 20 mln zł. Jest to jednak perspektywa przyszłego roku” - dodał.

Getin Holding z zysku osiągniętego w 2012 roku na dywidendę przeznaczył 73,1 mln zł, co dawało 0,10 zł na jedną akcję. Wypłata dywidendy nastąpiła 21 maja.

„Rok był udany, a holding nie miał dużych potrzeb kapitałowych, więc po raz pierwszy zapadła decyzja akcjonariuszy, by podzielić się częścią wypracowanego zysku” - powiedział Juszczak.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021