Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

NBP: ryzyko niezrealizowania scenariusza wzrostu w strefie euro maleje

Autor: PAP
Dodano: 09-07-2013 11:17

W ostatnim okresie napływają informacje zmniejszające ryzyko niezrealizowania scenariusza wzrostu w strefie euro - ocenia NBP w raporcie na temat koniunktury międzynarodowej.

"W ostatnim okresie napłynęły informacje, które zmniejszają ryzyko, że scenariusz ożywienia nie będzie się realizował. W szczególności wskazują na to: stabilizacja spożycia indywidualnego w I kw. tego roku, rosnąca produkcja i poprawa nastrojów w przemyśle oraz utrzymanie się wysokiej nadwyżki na rachunku obrotów bieżących strefy euro w kwietniu" - napisał NBP w raporcie.

NBP pisze, iż oczekuje się, że wzrost PKB strefy euro w II połowie roku będzie słaby.

"Jednocześnie nadal pogarszająca się sytuacja na rynkach pracy oraz relatywnie słabe nastroje konsumentów w głównych gospodarkach strefy euro (z wyjątkiem Niemiec), a także dalsze zacieśnianie polityki kredytowej względem konsumentów przez banki z części krajów regionu wskazują na to, że dynamika konsumpcji utrzyma się na niskim poziomie w kolejnych kwartałach. Ponadto w ocenie przedsiębiorstw perspektywy popytu, mimo pewnej poprawy, pozostają słabe. Utrzymujące się również podwyższone koszty finansowania i utrudnienia w dostępie do kredytu dla małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarkach peryferyjnych" - napisano.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021