Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Sejm za projektem o odpowiedzialności solidarnej w VAT

Autor: PAP
Dodano: 12-07-2013 12:11

Posłowie nie poparli wniosku Ruchu Palikota o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu zmian w ustawie o VAT, który ma ukrócić oszustwa podatkowe w handlu stalą, m.in. poprzez wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe.

Podczas piątkowego głosowania 261 posłów opowiedziało się za odrzuceniem wniosku RP, 57 poparło go, a 127 wstrzymało się od głosu.

Projektem zajmie się teraz sejmowa komisja finansów.

Rządowy projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej i ustawy o VAT ma za zadanie walkę z wyłudzeniami i oszustwami podatkowymi. Chodzi o nadużycia w handlu stalą, paliwami i złotem, czyli tzw. towarami wrażliwymi.

Podczas pierwszego czytania projektu noweli, które odbyło się w czwartek, wiceminister finansów Maciej Grabowski mówił, że resort posiada narzędzia do walki z przestępcami, ale doświadczenia MF pokazują, że bez dodatkowych instytucji prawnych skuteczność tych działań będzie ograniczona. Dodał, że oszustwa powodują nie tylko straty dla budżetu, ale także ograniczają konkurencję na rynku i możliwości działania uczciwych podatników.

Projekt przewiduje trzy zasadnicze rozwiązania. Przede wszystkim rozszerza zakres mechanizmu odwróconego obciążenia VAT-em (w tej procedurze nabywca, a nie dostawca rozlicza VAT) na obrót niektórymi wyrobami stalowymi. Przewiduje też wprowadzenie instytucji odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy, w transakcjach "towarami wrażliwymi". Zaproponowano także skrócenie do miesiąca rozliczeń VAT w obrocie tymi towarami.

Zdaniem resortu finansów zmiany wpłyną pozytywnie na dochody budżetu państwa.

Wiceminister Grabowski wskazał w czwartek, że proponowane przez resort rozwiązania popiera branża hutnicza, widząc w nich remedium na nieuczciwą konkurencję. Dodał, że zgodnie z danymi MF sprzed kilku miesięcy, 60 zakończonych kontroli skarbowych dotyczących lat 2012-2013 w handlu stalą ujawniło wyłudzenia ok. 130 mln zł VAT. Szacowana skala wyłudzeń ujawnionych razem z kontrolami, które ciągle trwają może wynieść ok. 500 mln zł.

Posłowie z Ruchu Palikota ocenili podczas pierwszego czytania projektu, iż jego istotą, a jednocześnie najbardziej kontrowersyjną zmianą jest odpowiedzialność solidarna. W opinii posłów tego klubu po wejściu w życie tych przepisów przedsiębiorcy będą musieli zastanawiać się, czy sprzedawca ma tańszy produkt, bo jest oszustem, czy dlatego, że ma dobry model biznesowy. Zapowiedzieli też, że jeśli ustawa zostanie uchwalona, to RP zaskarży ją do Trybunału Konstytucyjnego.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021