Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Główny współwłaściciel Spedcont sprzedaje swoje udziały

Autor: wnp.pl (PS)
Dodano: 22-07-2013 14:52

Zarząd Morskiego Portu Gdynia ogłosił przetarg publiczny na zbycie 52,93 proc. udziałów spółki Spedycja Polska Spedcont sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Drugim udziałowcem, posiadającym 47,07 proc. w kapitale zakładowym Spedcont, jest Pekaes SA.

Spółka ta została utworzona w 1994 roku. Podstawową jej działalnością są usługi spedycyjne, transportowe i terminalowe. Specjalizuje się w następujących grupach usług: kolejowa spedycja towarów w kontenerach uniwersalnych, samochodowa spedycja towarów, samochodowy transport towarów w kontenerach uniwersalnych oraz usługi terminalowe, w tym dzierżawa kontenerów, obsługa innych przesyłek, usługi celne.

Kapitał zakładowy Spedcont wynosi 5,1 mln zł i dzieli się na 10.236 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.

Do przetargu mogą przystąpić krajowe oraz zagraniczne osoby fizyczne i/lub prawne, bądź występujące wspólnie grupy tych osób (konsorcja).

Memorandum Informacyjne udostępnione będzie osobom uprawnionym do reprezentowania oferenta w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia od 23 do 31 lipca br.

Kryterium oceny i wyboru oferty stanowi najwyższa cena zaoferowana za nabywane 52,93 proc. udziałów. Oferent jest związany złożoną ofertą do 31 grudnia br.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021