Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

NFZ: ponad 63,3 mld zł na finansowanie leczenia w 2014 r.

Autor: PAP
Dodano: 24-07-2013 15:22

Ponad 63,3 mld zł zostanie przeznaczone na finansowanie świadczeń zdrowotnych w przyszłym roku - wynika z projektu planu finansowego NFZ na 2014, który otrzymała PAP. Oznacza to nominalny wzrost w stosunku do pierwotnego planu na 2013 r. o ponad 412,9 mln zł.

Pieniądze te na finansowanie świadczeń przeznaczy centrala NFZ. Natomiast dla każdego z oddziałów wojewódzkich przewidziano środki na takim samym poziomie jak w planie na 2013 r. Oddziały NFZ, które otrzymają najwięcej pieniędzy to: mazowiecki - ponad 8,7 mld zł, śląski - ponad 7,5 mld zł, wielkopolski - ponad 5,5 mld zł i małopolski ponad 5,3 mld zł.

Najwięcej środków zostanie przeznaczonych na leczenie szpitalne - ponad 27 mld zł, refundację leków - ponad 8 mld zł, podstawową opiekę zdrowotną - ponad 7 mld zł oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną - ponad 5 mld zł.

Ujęte w projekcie planu koszty ogółem NFZ to ponad 67 mld zł, są one wyższe o ponad 240,9 mln zł od planowanych przychodów - ponad 66,8 mld zł. Jest to związane z koniecznością przeznaczenia części środków z funduszu zapasowego na świadczenia opieki zdrowotnej, tak aby nakłady w 2014 roku na świadczenia opieki zdrowotnej w poszczególnych oddziałach Funduszu nie były niższe niż w roku poprzednim.

Wśród priorytetów NFZ na przyszły rok znalazło się m.in. zwiększenie roli ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie procedur zabiegowych; zwiększenie populacji dzieci i młodzieży objętej badaniami bilansowymi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej; zwiększenie poziomu realizacji chemioterapii udzielanej w trybie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej; zwiększenie dostępności do rehabilitacji kardiologicznej oraz poprawa opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021