Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

UOKiK nałożył 212,3 tys. zł kary na Deutsche Bank PBC

Autor: PAP
Dodano: 05-08-2013 17:04

UOKiK nałożył 212,3 tys. zł kary na Deutsche Bank PBC. Chodzi o nieprecyzyjne postanowienie banku, które pozwalało na wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego (bte) na wszelkiego rodzaju koszty związane z odzyskaniem długu. "Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów nałożona kara wyniosła ponad 212 tys. zł" - wskazał Urząd w poniedziałkowym komunikacie.

"Postępowanie przeciwko Deutsche Bank PBC zostało wszczęte w listopadzie 2012 r. Wątpliwości wzbudziło postanowienie zawarte w umowach o kredyt konsumencki, które dotyczyło bankowego tytułu egzekucyjnego. Było ono tożsame ze znajdującymi się już w rejestrze klauzul niedozwolonych" - dodano.

Bte to oświadczenie, które określa działania podejmowane przez bank, gdyby konsument zaprzestał spłacania kredytu. Po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności, bte jest podstawą do egzekucji długu.

"Postanowienie stosowane przez bank dopuszczało objęcie bte również wszystkich kosztów poniesionych przez bank w związku z dochodzeniem wierzytelności. W związku z tym Deutsche Bank PBC mógłby obciążyć konsumenta opłatami za dowolne czynności egzekwujące dług. Zdaniem Prezes UOKiK, bte musi precyzować, jakie koszty zostaną objęte egzekucją, jaka będzie ich wysokość, ponadto muszą być one związane z dochodzeniem należności wynikających z zawartej umowy a nie z jakimikolwiek czynnościami egzekucyjnymi" - wskazano w komunikacie Urzędu.

Dodano, że kara nałożona na bank jest tak niska, gdyż okolicznością łagodzącą było to, iż zaprzestał on stosowania kwestionowanej klauzuli. "Decyzja nie jest ostateczna, ponieważ przedsiębiorca odwołał się do sądu" - wskazano.

Jak poinformowało PAP biuro prasowe Deutsche Bank PBC, bank nie komentuje tej sprawy.

UOKiK poinformował też, że w razie sporu z jakimkolwiek bankiem konsumenci mogą liczyć na pomoc miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów czy organizacji pozarządowych - Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Bezpłatne porady udzielane są również pod numerem telefonu 800 007 707. "W rozwiązaniu problemów z bankiem może pomóc także Arbiter Bankowy - wartość roszczeń nie może przekraczać 8 tys. zł" - podał Urząd.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021