Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022

Bydgoszcz. Wybrano wykonawcę linii tramwajowej do Fordonu

Autor: PAP
Dodano: 19-08-2013 17:04

Konsorcjum firm z liderem "Gotowski" Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe wygrało w poniedziałek przy cenie 290 mln zł przetarg na budowę nowej linii tramwajowej w Bydgoszczy, prowadzącej do dzielnicy Fordon.

W skład zwycięskiego konsorcjum, oprócz lidera "Gotowski" sp. z o.o. z Bydgoszczy, wchodzą: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty Łódź SA, Ferco SA z Poznania, Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych "TOR-KRAK" z Krakowa, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia oraz czeska spółka Metrostav.

Drugą lokatę w przetargu zajęło konsorcjum z liderem Skanska SA w Warszawie z ofertą w wysokości 293 mln zł, a trzecią - konsorcjum z liderem Strabag sp. z o.o. w Pruszkowie z ofertą w wysokości 329 mln zł. Z powodu uchybień w ofercie nie brano pod uwagę konsorcjum z liderem włoską spółką Astaldi, które zaproponowało najwyższą cenę - 405 mln zł.

Uczestnicy mają 10 dni na złożenie ewentualnych odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych.

Inwestorem jest spółka komunalna Tramwaj Fordon. Postępowanie było kilkuetapowe. Na zaproszenie do składania ofert odpowiedziało 13 konsorcjów. Z tego grona wybrano pięć, ale jedno z konsorcjów nie złożyło oferty.

Inwestycja, która ma zapewnione dofinansowanie unijne, ma zostać zrealizowana do końca trzeciego kwartału 2015 r.

Połączenie Bydgoszczy z największą, liczącą około 70 tys. mieszkańców dzielnicą Fordon, było planowane od początku jej budowy, czyli w latach 70. ubiegłego wieku. Inwestycja pozostawała jednak w sferze planów przede wszystkim ze względu na duże koszty. Do dziś podstawowym środkiem komunikacji w kierunku Fordonu są autobusy miejskie.

Według ostatecznie zatwierdzonego projektu nowa linia będzie miała około 9,5 km długości. Rozpocznie się od obecnej pętli "Wyścigowa" i przebiegnie środkiem Fordonu do osiedla "Mariampol".

Po drodze zaplanowano cztery pętle tramwajowe, 14 par przystanków oraz niewielką zajezdnię tramwajową. W sumie ułożonych zostanie 25 km torów, przebudowanych będzie 31 przystanków autobusowych, 9 km ulic, a także zainstalowanych zostanie 250 sygnalizatorów świetlnych.

Najtrudniejszym etapem inwestycji będzie budowa ponadpółkilometrowej estakady nad torami kolejowymi i stacją Bydgoszcz Wschód. Powstanie tu nie tylko sama trasa tramwaju, ale także dwupoziomowy węzeł przesiadkowy i nowa stacja kolejowa.

W samym Fordonie większość nowej linii przebiegnie po terenach od lat zarezerwowanych pod tego typu przedsięwzięcie. Mieszkańcy Fordonu czekają nie tylko na budowę nowej linii, ale także remont i przebudowę sąsiadujących z nią ulic, gdyż od lat zwlekano z poważniejszymi pracami w oczekiwaniu na budowę.

Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022