Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Większy optymizm sektora MSP w Polsce

Autor: PAP
Dodano: 10-09-2013 09:22

Wskaźnik Busometr prognozujący zachowania przedsiębiorców sektora MSP w perspektywie najbliższych 6 miesięcy wyniósł w III kwartale 2013 roku 42,17 pkt. wobec 39,09 pkt. w poprzednim kwartale. Najlepiej wygląda sytuacja na rynku pracy, najgorzej w inwestycjach - wynika z badania przeprowadzonego przez Dom Badawczy Maison na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Wyniki Busometra poniżej 50 pkt. oznaczają pesymistyczne nastroje przedsiębiorców, a powyżej 50 pkt. - ich optymizm.

"W ciągu 4 kwartałów nastroje poprawiły się o 8 punktów i choć lokują się dalej w strefie stagnacyjnej (poniżej 50 pkt.), to możemy już mówić o pozytywnym trendzie" - napisano w komentarzu do badania.

ZPP podkreśla, że stosunkowo najlepiej wygląda sytuacja na rynku pracy (48,55 pkt.), a najgorzej w inwestycjach.

"Najgorzej wygląda sytuacja z inwestycjami - tu z kolei mamy do czynienia z systematycznym pogarszaniem się nastrojów. W ciągu 4 kwartałów, skłonność przedsiębiorców do inwestycji spadała z 45,81 pkt. do 38,96 pkt., a więc prawie o 7 punktów. Najbardziej skłonne do inwestycji są średnie przedsiębiorstwa (50-250 zatrudnionych), najmniej mikrofirmy" - podkreślają autorzy raportu.

Natomiast, jak podkreślają dalej autorzy badania, bardzo istotną zmianą jest zmiana ogólnych nastrojów, tzw. wskaźnika optymizmu. Jest on wskaźnikiem wyprzedzającym zarówno jeśli chodzi o rynek pracy, jak i inwestycje.

"Tutaj mamy do czynienia nie tylko z systematycznym trendem od 4 kwartałów, ale również z dość radykalną zmianą nastrojów. W ciągu 4 kwartałów wskaźnik optymizmu wzrósł z 27,25 pkt do 41,96. Czyli aż o 14,71 pkt" - wynika z badania.

Badanie dotyczące koniunktury gospodarczej przeprowadzono w okresie lipiec/sierpień wśród reprezentatywnej próby małych i średnich firm w Polsce (538) zatrudniających do 250 pracowników. Busometr ZPP jest publikowany co kwartał.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021