Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Koksownia Przyjaźń zamknęła etap budowy elektrowni

Autor: PAP
Dodano: 16-09-2013 19:48

Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej oficjalnie zakończyła w poniedziałek podstawowy etap budowy bloku energetycznego o mocy 71 megawatów - montaż kotła parowego. W październiku rozpocznie się natomiast pełny montaż turbozespołu, trwający do stycznia 2014.

Oddanie budowanego kosztem ponad 220 mln zł bloku do eksploatacji zaplanowano na czerwiec przyszłego roku. Jak podała w poniedziałek koksownia, obecnie budowa przechodzi z etapu robót budowlano-montażowych do montażu technologicznego. Na ukończeniu jest budowa podstawowych obiektów bloku, który będzie zasilany gazem koksowniczym z procesów produkcyjnych koksowni.

W poniedziałek w koksowni przeprowadzono tzw. ciśnieniową próbę wodną kotła parowego, który jest sercem bloku energetycznego. Takie próby potwierdzają wytrzymałość i prawidłowość montażu kotła. Obowiązująca w energetyce stara tradycja nakazuje uczczenie pomyślności próby wypiciem kieliszka wody kotłowej.

"Celem jest zapewnienie samowystarczalności energetycznej grupy JSW i obniżenie kosztów wytwarzania koksu, a także zmniejszenie emisji do atmosfery zanieczyszczeń pyłowo-gazowych" - poinformowali w komunikacie przedstawiciele koksowni.

Koksownia Przyjaźń należy do grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). Budowa bloku energetycznego jest częścią strategii grupy, która zamierza rozwijać swoją aktywność - oprócz wydobycia węgla i produkcji koksu - także w energetyce.

Generalnym realizatorem inwestycji jest katowicka spółka Energoinstal. Umowa z koksownią obejmuje realizację kompletnego bloku oraz przeprowadzenie rozruchu instalacji aż do uzyskania tzw. parametrów gwarancyjnych.

Obecnie na ukończeniu są wszystkie obiekty bloku: budynki kotłowni, maszynowni, pompowni, stacji wentylatorów, budynek elektryczny oraz sieci i instalacje zewnętrzne. Zakończono dostawy podstawowych urządzeń, jak kocioł, turbozespół, pompy, transformatory, wentylatory itp. Trwają prace montażowe. Montaż turobozespołu rozpocznie się w połowie października i potrwa do końca stycznia przyszłego roku.

Budowa bloku energetycznego to część programu inwestycyjnego koksowni, która w ciągu minionych siedmiu lat wydała na rozwój ponad 1,3 mld zł.

Blisko pięć lat temu Koksownia Przyjaźń uruchomiła inny blok energetyczny, o mocy 21 megawatów, dzięki czemu całkowicie uniezależniła się od zewnętrznych źródeł energii elektrycznej i cieplnej. Prąd wytwarzany przez nowy blok o mocy 71 megawatów, po odliczeniu potrzeb własnych bloku, będzie w całości sprzedawany do sieci. Tym samym koksownia stanie się producentem i sprzedawcą kolejnego produktu - energii elektrycznej.

Budowa jest finansowana ze środków własnych koksowni oraz środków pomocowych uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a także z kredytów bankowych.

Inwestycje energetyczne należą do priorytetów zarówno koksowni, jak i całej grupy JSW, dla której obszar energetyki ma być w przyszłości znaczącym źródłem przychodów oraz może pełnić rolę stabilizatora w okresach dekoniunktury na rynku węgla koksowego i koksu.

Jak informowano wcześniej, dzięki prowadzonym i planowanym inwestycjom, po 2015 r. grupa JSW ma stać się samowystarczalna energetycznie, zarabiając na sprzedaży nadwyżek prądu i ciepła na rynku. Największy obecnie projekt energetyczny grupy JSW to budowa nowego bloku energetycznego w Elektrociepłowni Zofiówka. Ma on powstać w ciągu trzech lat kosztem 507,8 mln zł. Inwestorem jest Spółka Energetyczna Jastrzębie (SEJ). Blok będzie miał moc 75 megawatów elektrycznych.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021