Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

NBP: lepsza sytuacja finansowa przedsiębiorstw

Autor: PAP
Dodano: 19-09-2013 11:22

Drugi kwartał br. przyniósł pierwsze sygnały ożywienia koniunktury, po raz pierwszy od trzech kwartałów wzrosły m.in. wydatki przedsiębiorstw na inwestycje - wynika opublikowanego w czwartek opracowania NBP poświęconego sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

Jak wskazuje Instytut Ekonomiczny NBP w raporcie dotyczącym drugiego kwartału br., wyniki firm poprawiły się - ich łączny zysk brutto był wyższy o 17,6 proc. niż w II kwartale 2012 r. "Na poprawę wyniku finansowego złożył się w większym stopniu wzrost wyniku na działalności niezwiązanej ze sprzedażą, w tym szczególnie zwiększenie wpływów z otrzymanych dywidend i udziałów w innych przedsiębiorstwach, mniejsze znaczenie miał natomiast lepszy wynik na sprzedaży" - czytamy w raporcie.

Autorzy opracowania zwrócili uwagę na trudną sytuację firm budowlanych - w budownictwie zaobserwowano silne spadki przychodów. Jak wskazano, branży tej ostatecznie udało się wypracować dodatni wynik finansowy, ale wynikało to z dużych redukcji kosztów oraz zmniejszenia zatrudnienia.

W minionym kwartale zmniejszyła się dynamika zadłużenia firm. Po raz pierwszy od trzech kwartałów zanotowano także wzrost nakładów inwestycyjnych: o 1,6 proc. rok do roku. O ożywieniu świadczy zdaniem autorów raportu również zwiększona wartość nowo rozpoczętych inwestycji. "Aktywność inwestycyjna zwiększyła się przede wszystkim w transporcie i dotyczyła głównie zakupu środków transportu. Symptomy ożywienia widać również w zwiększonej wartości kosztorysowej nowo rozpoczętych inwestycji" - czytamy w opracowaniu.

Ekonomiści NBP nie zauważyli, by za pierwszymi oznakami ożywienia postępowała poprawa w obszarze zatrudnienia. "Liczba osób zatrudnionych w sektorze dużych przedsiębiorstw obniżyła się o 1,5 proc. rok do roku, wobec spadku o 1,9 proc. w I kwartale br., w tym najbardziej zredukowały zatrudnienie przedsiębiorstwa budowlane" - napisano.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021