Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Enea będzie rozliczać podatki wspólnie ze spółkami - córkami

Autor: wnp.pl (DC)
Dodano: 20-09-2013 19:54

Enea SA i jej dziewięć spółek zależnych, podpisały umowę o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej. Celem jest m.in. usprawnienie zarządzania rozliczeniami podatku CIT oraz zmniejszenie kosztów administracyjnych. Podatkowa Grupa Kapitałowa zacznie funkcjonować 1 stycznia 2014 roku.

- Powołanie Podatkowej Grupy Kapitałowej to kolejne, ważne wzmocnienie trwającej integracji Enea SA i jej spółek zależnych. Nowa formuła ułatwi rozliczanie podatku CIT, zmniejszy obciążenia administracyjne i umożliwi elastyczne przepływy finansowe pomiędzy członkami Grupy. Enea korzysta w ten sposób z nowoczesnej, powszechnie wykorzystywanej w biznesie formuły, zwiększającej efektywność podmiotów - zapewnia spółka w komunikacie.

Jak zapewniono, powstanie Podatkowej Grupy Kapitałowej nie oznacza obniżenia wpływów (z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych) należnych samorządom lokalnym, na terenie których działają poszczególne spółki. Każda ze spółek będzie przygotowywała informację do wspólnej deklaracji CIT-ST (informującą o miejscu prowadzenia działalności).

- Z punktu widzenia lokalnych społeczności, nic się nie zmieni. Pieniądze, tak jak do tej pory, trafią do budżetów poszczególnych gmin - mówi Dalida Gepfert, wiceprezes Enea SA do spraw finansowych.

Zarządy spółek podpisały akt notarialny 18 września, w Baranowie koło Poznania. W skład Grupy wchodzą spółki: Enea SA (spółka dominująca) oraz Enea Operator, Enea Centrum, Eneos, Enea Trading, Energetyka Poznańska Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych Energobus Leszno, Enea Wytwarzanie, Energomiar oraz Energetyka Poznańska Zakład Transportu.

Spółki, które podpisały umowę Podatkowej Grupy Kapitałowej Enea SA, w roku 2012 zapłaciły łącznie 212.489.887,00 zł podatku dochodowego od osób prawnych.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021