Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Enea wypowiedziała Infovide-Matrix umowę za 59,78 mln zł

Autor: wnp.pl (Ireneusz Chojnacki)
Dodano: 24-09-2013 05:43

Enea odstąpiła od umowy z firmą Infovide-Matrix, dotyczącej budowy i wdrożenia Informatycznego Systemu Obsługi Klientów (ISOK). Enea poinformowała, że powodem rozwiązania umowy jest niedotrzymanie warunków kontraktu. W opinii zarządu Infovide-Matrix zarzuty podnoszone przez Enea są bezpodstawne.

Enea poinformowała, że w jej ocenie wykonawca tj. Infovide-Matrix nie realizował projektu zgodnie z założeniami. Poznańska spółka podkreśla, że w szczególności kontrahent nie dostarczył systemu i niezbędnej infrastruktury w wyznaczonym terminie, a w zamian wielokrotnie proponował wprowadzenie istotnych zmian warunków kontraktu, których Enea, w świetle przeprowadzonego przetargu, nie może zaakceptować.

- Nowoczesny, elektroniczny system wspierający obsługę klienta jest dla nas priorytetem. Chcemy, by działał jak najszybciej, najpóźniej w przyszłym roku. Firma Infovide-Matrix nie była w stanie zagwarantować jego dostarczenia w terminie, wynikającym z umowy – mówi Grzegorz Kinelski, wiceprezes Enea.

Enea poinformowała, że umowę dotyczącą stworzenia ISOK strony podpisały 18 września 2012 roku. Spółka podała, że powinien on się składać z systemu bilingowego oraz systemu CRM – do zarządzania relacjami z klientami. Enea stwierdza, że całkowitą odpowiedzialność za dostarczenie systemu w terminie wynikającym z umowy, wziął na siebie jedyny jej wykonawca (integrator): spółka Infovide-Matrix. Wartość kontraktu ustalono na 59,78 mln zł.

W ocenie zarządu Enea alternatywą wobec ISOK jest zbudowanie odpowiedniego narzędzia w oparciu o istniejące systemy informatyczne, co umożliwi osiągnięcie gotowości rozwiązania w planowanym terminie.

W związku z odstąpieniem przez Enea od przedmiotowej umowy zarząd Infovide – Matrix wydał oświadczenie, w którym stwierdził m.in., że przesunięcia terminów w realizowanym projekcie wiążą się z reorganizacją procesów sprzedażowych w Enea, zainicjowaną przez poprzedni zarząd Enea oraz ich wpływem na realizowany projekt. Ponadto podał, że wielokrotnie przedstawiane przez Infovide-Matrix propozycje sposobu realizacji celów projektu są optymalną drogą do wdrożenia nowoczesnych narzędzi wspierających biznesowe cele Enea oraz że żadna ze składanych przez Infovide-Matrix propozycji nie powodowała wzrostu kosztów ani zmiany funkcjonalności dostarczanego rozwiązania.

- Dlatego złożone przez Enea oświadczenie woli przyjmujemy z rozczarowaniem a argumentację w nim zaprezentowaną uważamy za całkowicie chybioną. Zarzuty podnoszone przez Enea są w opinii Infovide-Matrix bezpodstawne i nie znajdują potwierdzenia w stanie faktycznym jaki miał miejsce w projekcie. W związku z powyższym, w przypadku braku porozumienia z Enea co do warunków zakończenia współpracy Zarząd Infovide-Matrix będzie dochodził ewentualnych roszczeń z tego tytułu, w szczególności roszczeń odszkodowawczych, na drodze sądowej – czytamy w oświadczeniu zarządu Infovide-Matrix.

Umowa została rozwiązana 20 września.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021