Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Grupa Enea będzie bardzo silnie zintegrowana

Autor: wnp.pl (Ireneusz Chojnacki)
Dodano: 25-09-2013 11:59

Podatkowa grupa kapitałowa jest nam potrzebna po to, żebyśmy mogli, sprawniej funkcjonować i żebyśmy, z punktu widzenia prawa podatkowego, mogli pracować jak jeden podmiot - mówi Dalida Gepfert, członek zarządu ds. finansowych Enea.

Jaki był powód podpisania umowy podatkowej grupy kapitałowej Enea akurat teraz?

- Obecnie zdecydowanie konsolidujemy pod różnymi względami grupę Enea, która zgodnie z naszą wizją będzie organizmem bardzo silnie zintegrowanym. Umowa podatkowej grupy kapitałowej pozwoli nam na sprawniejszą współpracę pomiędzy spółkami i uelastyczni podejmowanie decyzji oraz je odbiurokratyzuje. Podatkowa grupa kapitałowa jest nam potrzebna po to, żebyśmy mogli - po prostu - sprawniej funkcjonować i żebyśmy, z punktu widzenia prawa podatkowego, mogli pracować jak jeden podmiot.

Jakiś przykład na odbiurokratyzowanie?

- Będąc grupą podatkową, będziemy mogli swobodnie zawierać umowy w ramach grupy i wyeliminować zbędne czynności związane z tworzeniem dokumentacji dotyczącej cen transferowych. Proszę mi wierzyć, że ze względu na znaczną ilość transakcji zawieranych w grupie, będzie to znaczna korzyść.

Jakich efektów ekonomicznych spodziewacie się wskutek utworzenia podatkowej grupy kapitałowej?

- Dzięki podatkowej grupie kapitałowej na pewno będziemy mieli niższe koszty administracyjne, bo ograniczymy biurokrację, ale zyskamy też możliwość jednorazowego rozliczania strat poszczególnych spółek w rocznym zeznaniu podatkowym całej grupy. Umowa grupy podatkowej zawarta jest na lata 2014-2016 i oczywiście trudno w tej chwili przewidywać jakie to da efekty. W szczególności dlatego, że staramy się zarządzać spółkami tak, żeby w ogóle nie ponosiły strat. Obecnie moglibyśmy z pewnością mówić ile nie oszczędziliśmy na tym, że dotychczas nie było podatkowej grupy kapitałowej. Ale, zważywszy na naszą skalę działania, nie były to istotne wartości.

Czy jakaś wasza spółka, która podpisała umowę podatkowej grupy kapitałowej generuje straty lub przewidujecie, że może generować?

- Mamy takie spółki, które podpisały umowę i mają problem z wynikiem finansowym. To są spółki pomocnicze, które nie zajmują się podstawową dla grupy działalnością.

Szukacie w umowie podatkowej grupy kapitałowej pewnej poduszki finansowej na wypadek, gdyby, ze względu na koszty finansowania nowego bloku w Kozienicach, problem z wynikiem miała Enea Wytwarzanie?

- W żadnej mierze nie tworzyliśmy podatkowej grupy kapitałowej pod kątem przyszłych wyników w Kozienicach. Koszty finansowania nowego bloku energetycznego będą znaczne, ale nie spodziewamy się strat w obszarze wytwarzania. Wszystkie projekty inwestycyjne, które mamy w planach finansowych - w tym te, w obszarze wytwarzania - zamykają się pozytywnymi wynikami.

Czy istnienie podatkowej grupy kapitałowej umożliwia przenoszenie marży pomiędzy segmentami biznesowymi grupy?

- Nie ma takiej możliwości, żeby, dzięki podatkowej grupie kapitałowej, przenosić marże z segmentu do segmentu. Chciałabym, żeby grupa podatkowa umożliwiała kształtowanie marż pomiędzy segmentami, ale tego nie daje. Natomiast, oczywiście, dzięki grupie podatkowej będziemy w stanie ustawić marże w grupie w taki sposób, żeby umowy były łatwe do zawierania, czyli żeby nie było zbyt długich negocjacji pomiędzy spółkami grupy. To jednak nie oznacza przenoszenia marż pomiędzy segmentami, a tylko bardziej elastyczne ich kształtowanie.

Powiedziała pani, że umowa podatkowej grupy kapitałowej została podpisana na trzy lata, a czy będziecie chcieli ją wznowić?

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami umowa podatkowej grupy kapitałowej może zostać podpisana jednorazowo na maksymalnie 3 lata, ale istnieje możliwość jej przedłużania. Ustalenie limitu 3 lat jest sensowne, bo, dla zawarcia umowy podatkowej grupy kapitałowej, trzeba wykonać prognozy finansowe, dające fiskusowi pewność, że podatek dochodowy w odpowiedniej wysokości zostanie zapłacony. Dla zachowania statusu podatkowej grupy kapitałowej wymagane jest na przykład, aby dochód grupy stanowił co najmniej 3 proc. przychodów. Na 3 lata taką prognozę można zrobić, ale trudno byłoby to deklarować w nieskończoność. Myślę, że dużym zaniechaniem byłoby, gdybyśmy w grupie Enea nie wykorzystali możliwości stworzenia podatkowej grupy kapitałowej. Natomiast jeśli chodzi o wznowienie umowy podatkowej grupy kapitałowej na okres po 2016 roku, to decyzja w dużej mierze zapewne będzie zależała od obowiązującego prawodawstwa. Mam nadzieję, że i po 2016 roku tworzenie kapitałowych grup podatkowych będzie racjonalne.

Czy obecne przepisy o podatkowych grupach kapitałowych są łatwe, czy trudne do wykorzystania?

- Warunki tworzenia podatkowych grup kapitałowych w Polsce zostały w ostatnich latach zliberalizowane i obecne regulacje w tym obszarze oceniam bardzo pozytywnie. Był taki okres, i to dość długi, że w Polsce funkcjonowały bardzo nieliczne podatkowe grupy kapitałowe. Teraz, jak oceniam, jest ich ponad 30.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021