Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Bilet kolejowy może być fakturą

Autor: wnp.pl (PS)
Dodano: 25-09-2013 13:15

Jednorazowy bilet na przejazd pociągiem na odległość co najmniej 50 kilometrów jest jednocześnie fakturą – przypomina Urząd Transportu Kolejowego.

Oznacza to że pasażer, który odbywa służbową podroż koleją, nie musi zawracać sobie głowy dodatkowymi dokumentami potrzebnymi do rozliczenia kosztów przejazdu. Oczywiście, na życzenie, taki dodatkowy dokument musi być wydany.

Tak stanowią przepisy rozporządzenia ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Informacja o tym, że bilet kolejowy jest jednocześnie fakturą, zawarta jest dodatkowo w dokumentach przewozowych przewoźników (taryfa lub regulamin), przypomina UTK.

Nieco inne zasady obowiązują w przypadku transakcji, zawieranych w sieci. Bilet internetowy – ze względu na możliwość jego nieograniczonego drukowania, kopiowania i dokonywania nadużyć podatkowych – nie jest fakturą VAT. W jego przypadku, przewoźnicy wysyłają fakturę pasażerowi na własny koszt, pod warunkiem zaznaczenia opcji dotyczącej potrzeby jej otrzymania na etapie zakupu biletu.

Jeżeli pasażer nie wybierze tej opcji, żądanie otrzymania faktury musi zgłosić przewoźnikowi do 7 dni po dacie dokonania transakcji.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021