Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

PEP weźmie z EBOiR kredyt na farmy wiatrowe

Autor: wnp.pl (DC)
Dodano: 04-10-2013 18:18

Spółka Polish Energy Partners (PEP) oraz jej podmioty zależne: Farma Wiatrowa 1, Farma Wiatrowa 4 oraz Farma Wiatrowa 6 zawarły 4 października 2013 r. z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) umowę kredytu na budowę farm wiatrowych.

Na podstawie umowy EBOiR udzieli kredytu (finansowania dłużnego) spółkom Farma Wiatrowa 1 i Farma Wiatrowa 6 na budowę, odpowiednio: Farmy Wiatrowej Gawłowice o mocy 41,4 MW oraz Farmy Wiatrowej Rajgród o mocy 25,3 MW (razem tzw. Fazy I) w kwocie nie większej niż 242,7 mln zł. Uruchomienie finansowania w ramach I Fazy uwarunkowane jest spełnieniem przez kredytobiorców oraz Spółkę warunków zawieszających, dotyczących przede wszystkim ustanowienia zabezpieczeń spłaty kredytu (m.in podpisania przez Spółkę tzw. umowy wsparcia).

Ponadto, umowa przewiduje możliwość częściowego finansowania dłużnego przez EBOiR, w ramach tzw. Fazy II, budowy przez GPFW 4 Farmy Wiatrowej Skurpie o mocy 36,8 MW, w kwocie nie większej niż 49,3 mln zł. Dodatkowym warunkiem, oprócz wskazanych powyżej dla Fazy I i zgody EBOiR, uruchomienia finansowania Fazy II jest zapewnienie całości finansowania dla tej fazy (poprzez przystąpienie do Umowy dodatkowych banków -kredytodawców).

Umowa przewiduje okres spłaty kredytu do września 2028 (I Faza) oraz do marca 2030 (II Faza). Oprocentowanie kredytu równa się stawce WIBOR powiększonej o marżę banku.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021