Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Alstom pracuje nad rozwojem inteligentnych sieci

Autor: wnp.pl (Dariusz Ciepiela)
Dodano: 18-10-2013 11:05

Alstom i ERDF (spółka zarządza sieciami dystrybucji energii na obszarze 95 proc. metropolitarnej Francji) podpisały umowę w zakresie inteligentnych sieci elektroenergetycznych (smart grid). Partnerzy będą razem wprowadzać na rynek stworzone przez Alstom rozwiązania z zakresu oprogramowania do zarządzania siecią, dostosowane do konkretnych potrzeb wraz z ERDF.

Umowa obejmuje oprogramowanie do zarządzania technicznego rozproszonymi zasobami energii. We Francji ERDF i Alstom będą wprowadzać to oprogramowanie na rynek w wersji skonfigurowanej stosownie do potrzeb zarządzania siecią elektroenergetyczną ERDF. Umowa przewiduje także wspólne opracowywanie nowych produktów, głównie z zakresu oprogramowania, wykonywanych w ramach kontraktów badawczych. Umowa została zawarta na okres 5 lat.

Wprowadzenie inteligentnych sieci elektroenergetycznych z technologią cyfrową zmieniło sposób działania producentów i integratorów sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz operatorów tych sieci. Bazując na doświadczeniu płynącym ze współpracy w ramach projektów Sieci Nicejskiej, Inteligentnej Sieci Vendée i Sieci Issy, Alstom i ERDF łączą teraz swoje umiejętności i wiedzę specjalistyczną na potrzeby tworzenia nowych systemów na rzecz klientów.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021