Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Atrakcyjny krajowy rynek trakcji

Autor: wnp.pl (Piotr Stefaniak)
Dodano: 24-10-2013 10:44

APS Energia z Zielonki k. Warszawy, producent systemów zasilania awaryjnego, nadal realizuje strategię umiędzynarodowienia i dywersyfikacji działalności.

- Perspektywy rozwoju rynku infrastruktury i taboru kolejowego w Polsce sprawiają, że do oferty wprowadza urządzenia dla producentów trakcji jezdnej, a tym samym wzrośnie rola sprzedaży towarów i usług w kraju – mówi prezes zarządu spółki, Piotr Szewczyk.

Obecnie eksport stanowi 63 proc. udziału w łącznych przychodach spółki, z dużym udziałem rynku rosyjskiego. Firma od 18 lat konsekwentnie realizuje strategię rozwoju działalności poza granicami kraju i budowania tam spółek oraz sieci przedstawicielstw ponadregionalnych, szczególnie na rynkach wschodnich. Umożliwia to sprzedaż do blisko 20 krajów.

Przykładowo, spółka zależna APS Energia Kazachstan z siedzibą w Ałmacie, oprócz obsługi tamtejszego rynku odpowiada również za sprzedaż produktów w Uzbekistanie, Turkmenistanie, Kirgistanie i Tadżykistanie. APS Energia Caucasus, zarejestrowana w Azerbejdżanie w 2008 r., zajmuje się dystrybucją także na rynkach Gruzji i Turcji. Spółka APS Energia Czech operuje na rynkach Czech, Słowacji, Węgier i Austrii. Polska firma ma też spółki zależne w Rosji i na Ukrainie.

- Za pośrednictwem własnej sieci sprzedaży dostarczyliśmy nasze urządzenia do wielu obiektów energetycznych na całym świecie, także do energetyki jądrowej – podkreśla Piotr Szewczyk.

APS Energia specjalizuje się w produkcji szerokiego spektrum urządzeń zasilania, mających zapewnić bezawaryjną pracę urządzeń energetycznych w różnych sektorach, od energetyki i ciepłownictwa począwszy, po trakcję elektryczną i medycynę. Oprócz oferty produktowej, świadczy również usługi projektowania, montażu, instalacji, uruchomienia i serwisu.

- Wszystkie segmenty, na których działamy, są bardzo konkurencyjne – dodaje prezes Szewczyk. – W dodatku rynki wschodnie są „trudne” ze względu na szereg uwarunkowań.

W szczególności zalicza do nich proces certyfikacji wyrobów, który jest zdecydowanie trudniejszy niż w krajach UE, ponieważ trzeba pokonać także bariery kulturowe. Obecność na rynkach wschodnich jest możliwa m.in. dzięki doświadczeniom zebranym podczas wieloletniej działalności i szybszemu reagowaniu na potrzeby klientów, niż w przypadku np. koncernów zachodnich.

- Ciągle szukamy tam możliwości dywersyfikacji działalności – stwierdza prezes Szewczyk. – A dzięki pozyskanym 4,3 mln zł emisji akcji na NewConnect, rozszerzamy ją w segmencie urządzeń dla producentów trakcji jezdnej.

Dotychczas APS Energia zdobyła doświadczenia we współpracy z firmą Metro Warszawskie, co zaowocowało też nowymi realizacjami zasilania metra w innych miastach.

Nowym i dynamicznie rozwijającym się projektem w APS Energia jest budowa nowoczesnych przetwornic statycznych, falowników napędowych opartych o technologię IGBT. Są one przeznaczone do pojazdów metra, tramwajów, trolejbusów, elektrycznych zespołów trakcyjnych lokomotyw i wagonów. W oparciu o nie, pracują wszystkie urządzenia wewnętrzne, od klimatyzacji po oświetlenie.

Zarząd spółki z Zielonki szacuje, że rynek systemów dla trakcji jezdnej np. w Rosji, może mieć wartość kilkukrotnie większą niż rynek systemów zasilania dla energetyki oraz nafty i gazu, który szacowany jest na 0,5 mld zł rocznie.

- Wchodzimy w apogeum inwestycji realizowanych przez PKP PLK – podkreśla Piotr Szewczyk. - Krajowy rynek trakcji, który oceniamy na ponad 150 mln zł rocznie, staje się więc dla nas priorytetowy.

Na wiosnę tego roku spółka otworzyła Dział Trakcji, do którego nadal przyjmuje pracowników.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021