Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023

Inwestycje kolejowe w nowym projekcie RPO woj. śląskiego

Autor: PAP
Dodano: 30-10-2013 19:00

W nowym, zaprezentowanym w środę projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO) uwzględniono m.in. wsparcie modernizacji linii kolejowych. Region ten do tej pory, inaczej niż większość województw, nie angażował się w takie zadania.

Jak przekazała PAP rzeczniczka urzędu marszałkowskiego Aleksandra Marzyńska, do tej pory samorząd woj. śląskiego rekomendował wsparcie infrastrukturalnych projektów kolejowych ze środków centralnych (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko). Choć wstępnie planowano umieścić takie przedsięwzięcia także w poprzednim RPO (na lata 2007-2013), teraz ostatecznie uznano, że część z nich powinna zostać przesunięta z programu centralnego do regionalnego.

Choć obecny projekt RPO nie wymienia konkretnych linii kolejowych do wsparcia z regionalnych środków, przedstawiciele urzędu marszałkowskiego wskazują, że chodzi o połączenia, co do których rozpoczęto już uzgodnienia z zarządcą kolejowej infrastruktury, spółką PKP Polskie Linie Kolejowe.

Wśród innych zmian nowego, trzeciego już projektu RPO w stosunku do poprzednich wersji, w obrębie środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rozszerzono katalogi beneficjentów w tzw. priorytetach "Cyfrowe Śląskie", "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna" oraz "Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów". W tym ostatnim priorytecie dopuszczono też wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz wsparcie ochotniczych straży pożarnych w sprzęt do walki z klęskami żywiołowymi.

Najważniejsze zmiany projektu RPO w obrębie środków Europejskiego Funduszu Społecznego to: doprecyzowanie katalogów beneficjentów i grup docelowych, uwzględnienie ścieżki pozakonkursowej w priorytetach "Regionalny rynek pracy" i "Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy" oraz zmiany w sposobie kierowania środków w priorytecie "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego".

W środę marszałek woj. śląskiego Mirosław Sekuła powiedział też dziennikarzom, że w dotychczasowych rozmowach nt. podziału nowych środków unijnych między poszczególne subregiony udaje się powoli doprowadzać do tego, "by każdy był niezadowolony w podobnym stopniu".

Już w obecnym RPO Woj. Śląskiego (na lata 2007-2013) część unijnych środków została przekazana do samodzielnego rozdysponowania między cztery subregiony województwa: największy - centralny, obejmujący m.in. aglomerację katowicką, oraz mniejsze - południowy, północny i zachodni.

Podobne rozwiązanie ma zostać zastosowane w nowym regionalnym programie. W latach 2014-2020 w woj. śląskim dotychczasowe Programy Rozwoju Subregionów zastąpi konstrukcja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Na ZIT-y w regionie ma trafić ok. 20 proc. wynoszących obecnie 3,117 mld euro ogólnych środków śląskiego RPO.

Podstawowa pula środków dla subregionów jest dzielona według tzw. procedury berlińskiej, opartej przede wszystkim na liczbie mieszkańców. Subregionowi centralnemu resort rozwoju regionalnego ma przekazać dodatkową pulę środków - na realizację ZIT dla Katowic, jako miasta wojewódzkiego wraz z jego obszarem funkcjonalnym, wykraczającym poza teren metropolii górnośląskiej.

Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023