Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Waluty. Niestandardowa decyzja ECB, naturalna reakcja inwestorów

Autor: Krzysztof Wańczyk
Dodano: 08-11-2013 09:15

Wydarzeniem czwartku było posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, który zdecydował o obniżeniu stopy refinansowej o 25 punktów bazowych do rekordowo niskiego poziomu 0,25% i pozostawienie stopy depozytowej na 0%. Decyzja okazała się dużym zaskoczeniem. Rynek nie oczekiwał zmian kosztu pieniądza na obecnym posiedzeniu. Konsekwencją decyzji ECB może być osłabienie euro.

Za sprawą niespodziewanej decyzji Europejskiego Banku Centralnego, listopadowe posiedzenie banku centralnego przejdzie do historii. Z wypowiedzi Mario Draghi, prezesa ECB wynika, że główna stopa pozostanie na obecnym lub niższym poziomie przez dłuższy czas. Dodał, że jest technicznie gotowy do wprowadzenia ujemnej stopy depozytowej. Prowadzenie akomodacyjnej polityki banku przez długi okres czasu może wpływać osłabiająco na euro w dłuższym terminie. Taki scenariusz wskazuje analiza techniczna indeksu koszykowego EUR. Przełamana linia trendu wzrostowego oraz ważne wsparcia sugerują kształtowanie tendencji spadkowej.

Z opublikowanych przez Departament Handlu USA wstępnych szacunków danych amerykańskiego Produktu Krajowego Brutto wynika, że w III kwartale 2013 roku dynamika PKB w ujęciu zannualizowanym wyniosła 2,8%. Rynkowy konsensus kształtował się na poziomie 1,9%, po tym jak w II kwartale PKB wzrósł o 2,5%. Razem z raportem o PKB zostały też opublikowane tygodniowe dane nt. liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. W ostatnim tygodniu było to 336 tys. Oczekiwano odczytu na poziomie 335 tys. Dane pozytywnie korespondują z oczekiwaniami inwestorów odnośnie pierwszego cięcia przez wartości programu QE3 Rezerwę Federalną. Każdy dobry raport makro, będzie wywierał presję na Fed, aby wycofywać się z ultraluźnej polityki monetarnej w USA. Tym samym, dolar może znaleźć się na celowniku kupujących.

Na wykresie EUR/USD zrealizowała się formacja chorągiewki. W rezultacie pojawił się kolejny impuls spadkowy, który sprowadził kurs pary walutowej do 1,3290. Skuteczna riposta byków pozwoliła na wykonanie ruchu powrotnego w rejon 1,3450. Wydaje się, że strefa oporu 1,3450-1,3485 nie pozwoli na dalszą aprecjację notowań. Tym samym scenariuszem bazowym jest spadek kursu do 1,3290 USD.

Ważny opór 1,6115 testuje GBP/USD. Wyjście powyżej tego poziomu może okazać się zbyt trudnym zadaniem dla byków. W konsekwencji, do akcji może wkroczyć podaż, której zadaniem będzie ściągnięcie notowań do 1,5890 i dalej do 1,5760. Póki, co obraz techniczny ma charakter negatywny. Wariant spadkowy przekreśli wzrost kursu powyżej 1,6115, dlatego stop loss ustawiamy na 1,6130.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021