Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

HSW realizuje projekt dla wojska o wartości prawie 100 mln zł

Autor: PAP
Dodano: 17-01-2014 14:35

Blisko 100 mln zł kosztować będą prace nad zautomatyzowanym systemem dowodzenia i kierowania ogniem modułu lekkich armatohaubic Kryl na podwoziu kołowym. Prace mają się zakończyć do 2017 r. Projekt jest realizowany w Hucie Stalowa Wola na Podkarpaciu.

HSW przewodzi bowiem konsorcjum, które pracuje nad tym projektem. W jego skład wchodzą, oprócz HSW, także: WB Electronics, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2.

Jak poinformował PAP w piątek pełnomocnik zarządu HSW Bartosz Kopyto, ustalony został już harmonogram prac. "Firmy, które tworzą konsorcjum podzieliły już także zadania między siebie. Omówiono też zasady finansowania poszczególnych etapów" - dodał.

Projekt pn. "Zautomatyzowany system dowodzenia i kierowania ogniem dywizjonowego modułu ogniowego 155 mm lekkich armato-haubic kryptonim Kryl" kosztować będzie prawie 100 mln zł; dofinansowany został przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Prace nad projektem zakończyć się mają do 2017 r.

Jak podkreślił Kopyto, realizacja tego projektu pozwoli wprowadzić na uzbrojenie sprzęt, który spełnia wymagania norm NATO i znacząco usprawni warunki funkcjonowania artylerii. "System dowodzenia, który powstanie ma zapewnić kierowanie ogniem w dywizjonach artylerii rakietowej +Langusta+, a także, w przyszłości, w programie rakietowym +Homar+" - powiedział Kopyto.

Zaznaczył, że w systemie wykorzystane zostaną wyniki prac nad sprawdzonym już i wdrożonym do produkcji - zautomatyzowanym zestawem kierowania ogniem, który został zastosowany w systemie +Regina+ i +Rak+.

"Głównym zadaniem systemu, który opracujemy będzie informatyczne wspomaganie dowodzenia i kierowania ogniem na wszystkich szczeblach dowodzenia dywizjonów Wojsk Lądowych ze sprzętem na podwoziu kołowym. Nasz system obejmie stanowiska począwszy od szczebli dowódczych i sztabowych, a skończywszy na stanowiskach dowódców sekcji, dział i drużyn. W systemie realizowana będzie automatyczna wymiana danych, co w połączeniu z informatycznym przetwarzaniem rozkazów i komend ogniowych, służyć będzie minimalizowaniu czasu reakcji" - wyjaśnił Kopyto.

Podwozie, które będzie zastosowane w armato-haubicy Kryl, powstanie w spółce należącej do HSW "Jelcz-Komponenty".

Zdaniem prezesa HSW Krzysztofa Trofiniaka, dzięki projektowi znacząco obniżą się koszty użytkowania sprzętu artyleryjskiego w wojsku. W budowie systemu zastosowane zostaną polskie technologie łączności i polskie elementy systemu teleinformatycznego, wyposażenia specjalnego, systemów ochrony biernej pojazdów. "Uniezależnimy tym samym polską artylerię od kosztownych dostawców zagranicznych" - zaznaczył Trofiniak.

HSW S.A. jest jednym z największych w kraju producentów sprzętu wojskowego. Produkuje m.in. samobieżne haubice, transportery opancerzone i wyrzutnie rakiet.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020