Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Duża poprawa wyników finansowych Polish Energy Partners

Autor: wnp.pl (DC)
Dodano: 24-04-2014 09:29

Polish Energy Partners (PEP) wyraźnie poprawiło wyniki finansowe w pierwszym kwartale br. Zysk netto za pierwsze trzy miesiące tego roku był na poziomie 5,6 mln zł. podczas gdy rok wcześniej wyniósł on 4,9 mln zł. , co daje wzrost o 13,4 proc.

Przychody ze sprzedaży wyniosły w pierwszym kwartale 2014 r. 42,2 mln zł, podczas gdy w pierwszym kwartale 2013 r. wyniosły one 38,4 mln zł, co stanowi wzrost o 9,6 proc.

Z kolei zysk z działalności operacyjnej w pierwszym kwartale br. wyniósł 10,3 mln zł, a rok wcześniej był na poziomie 6,6 mln zł – czyli nastąpił wzrost o 56,7 proc.
Zysk na jedną akcję obecnie wyniósł 0,27 zł, podczas gdy w pierwszym kwartale 2013 było to 0,24 zł.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019