Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Bowim i Konsorcjum Stali kończą spór

Autor: wnp.pl (Piotr Myszor)
Dodano: 07-05-2014 10:12

Obie spółki wycofały wzajemne pozwy ze zrzeczeniem się roszczeń, więc mógł wejść w życie aneks regulujący zasady i terminy wykupu znajdujących się w posiadaniu Konsorcjum akcji Bowimu. Spółka odkupi je, ale płatność będzie rozłożona do grudnia 2021 roku.

Wspomniany aneks dotyczy porozumienia inwestycyjnego z roku 2010, które miało doprowadzić do fuzji obu spółek. Do fuzji ostatecznie nie doszło, ale w posiadaniu Konsorcjum Stali pozostało ponad 2 mln akcji Bowimu, które miały być pokryciem wierzytelności tej spółki wobec Konsorcjum. W przewidzianym w warunkach porozumienia terminie Konsorcjum Stali zażądało odkupienia tych akcji przez Bowim, ale rynkowa cena akcji była wówczas znacznie niższa, niż przewidziana w porozumieniu. Bowim starał się więc je unieważnić. W końcu ubiegłego roku Konsorcjum Stali wezwało Bowim do zapłacenia kary umownej w wysokości 25 mln PLN.

Po wielomiesięcznym sporze spółki zawarły porozumienie. Bowim zobowiązał się nabyć od Konsorcjum 2 117 647 swoich akcji serii F i 352 941 akcji serii,a płatnością za akcje rozłożoną na okres do 15 grudnia 2021 roku. Spółki mają zawarły warunkową umowę sprzedaży 1 184 040 akcji Bowim w zamian za prawie 12 mln zł. Po wykonaniu w całości tej umowy sprzedaży Konsorcjum nabędzie uprawnienie do żądania od Bowim zawarcia umowy sprzedaży 1 286 548 akcji tej spółki za 18 mln zł.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021