Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Dystrybutorzy stali powinni poszerzać asortyment

Autor: wnp.pl (PIM)
Dodano: 02-06-2014 05:43

Dystrybutorzy stali, którzy chcą osiągnąć sukces w dzisiejszych warunkach rynkowych muszą mieć coraz szerszy asortyment wyrobów i mocne zaplecze kapitałowe, pozwalające finansować zapasy - uważa Jerzy Bernhard, prezes Stalprofilu.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021