Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Większy ruch towarów w powietrzu

Autor:  wnp.pl (PS)  |  02-07-2014 14:38
W maju przewieziono samolotami na świecie o 4,7 proc. więcej towarów niż w maju ub.roku, informuje Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA).

Wykonano też o 4,3 proc. większą pracę przewozową (AFTK).

Przewozy cargo lotniczego wzrosły w maju we wszystkich regionach, choć nierównomiernie. Liderem pod tym względem był Bliski Wschód (wzrost o 9,3 proc. r/r, liczony masą towarów), a najmniejsza dynamika wystąpiła w Ameryce Północnej (+2,4 proc.); w Europie był to wzrost o 3,4 proc.

To przyspieszenie wzrostu odzwierciedla poprawę sytuacji ekonomicznej na świecie, stwierdza IATA. Istnieją przesłanki wskazujące na to, że świat handlu i zaufanie do robienia biznesu znacznie się poprawiło w pierwszym kwartale. W szczególności, wyższą dynamikę produkcji przemysłowej w maju odnotowały Chiny, co znalazło też wymiar z większym eksporcie.

Łącznie po pierwszych pięciu miesiącach przewozy cargo lotniczego na świecie wzrosły o 4,4 proc. r/r, liczone masa oraz o 3,8 proc. - liczone pracą przewozową.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019