Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Alchemia kontynuuje skup akcji własnych

Autor: wnp.pl
Dodano: 15-07-2014 07:03

11 lipca Alchemia SA kupiła 130 tys. akcji własnych po cenie średniej 4,98 zł za walor – poinformowano w komunikacie.

Wcześniej w ramach buy bakcku kontrolowana przez Romana Karkosika Alchemia zakupiła ponad 22 miliony akcji własnych, które stanowią ponad 10 proc. udziału w spółce. 26 czerwca walne zgromadzenie spółki upoważniło zarząd do kontynuowania wykupu akcji własnych.

- Zdaniem zarządu obecny poziom wycen rynkowych spółki odbiega od jej realnej wartości, zaś możliwość skupu lub odsprzedaży części akcji po cenach z dyskontem do tych wycen i z dyskontem w stosunku do średniej rynkowej wyceny spółki, będzie korzystna dla tych akcjonariuszy, którzy nie zamierzają wycofać się z inwestycji w postaci akcji emitenta – napisano w komunikacie zarządu Alchemii.

W ramach buy backu Alchemia chce kupić w celu umorzenia lub odsprzedaży akcje po cenie od 1,3 zł do 15 zł za walor, w ilości która nie przekroczy 20 proc. udziałów w spółce uwzględniając w to posiadane akcje, które nie zostaną zbyte.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020