Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Polskie surowce chemiczne mają wzięcie

Autor: WNP.PL (Dariusz Malinowski)
Dodano: 05-02-2015 12:36

Sądowy spór pomiędzy Darley Energy Poland a KGHM o prawa do poszukiwań i eksploatacji złóż pokazują, że nawet z pozoru drugorzędnej wartości surowce zyskują na wartości. Zagospodarowanie złóż soli koło Pucka może być w przyszłości kluczowe dla naszego przemysłu chemicznego.

Warto dodać, że o koncesję ubiegały się jeszcze dwie inne firmy. Na razie została ona przyznana KGHM. Czym tłumaczyć tak duże zainteresowanie?

Rejon Zatoki Gdańskiej (szczególnie okolice Pucka) jest najbardziej perspektywicznym regionem dla poszukiwań polihalitu czyli soli potasowo-magnezowych typu siarczanowego. W latach 1964-1971 rozpoznano i udokumentowano w kategorii C2 (dość niskiej) cztery złoża soli potasowo-magnezowych typu polihalitowego o łącznych zasobach 597 mln ton. Jeśli te szacunki zostaną potwierdzone choć w części będziemy mówili o ważnym z punktu widzenia polskiej chemii złożu (może złożach) surowca.

Zresztą o tym, że polihalit jest pilnie obserwowany przez Grupę Azoty, mówił wcześniej prezes firmy Paweł Jarczewski.

- Wykorzystanie nowego surowca - polihalitu może skutkować jakościową zmianą filozofii produkcji nawozów wieloskładnikowych w gdańskich Fosforach i Policach - tłumaczył prezes Jarczewski.

Co więcej w 2013 roku KGHM Polska Miedź oraz Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "Fosfory" (wchodzą w skład Grupy Puławy należącej do Grupy Azoty) podpisały list intencyjny o wzajemnej współpracy.

Dla gdańskich Fosforów pozyskanie polihalitu, może stanowić źródło potasu w produkcji nawozów wieloskładnikowych.

- Poszukiwanie złóż oraz związane z tym bezpieczeństwo surowcowe jest strategicznym obszarem zainteresowań w całej Grupie Azoty – tłumaczą szefowie firmy. Co warte podkreślenia potas w tej formie, zawarty w nawozach wieloskładnikowych, jest lepiej przyswajalny przez rośliny, daje wyższą skuteczność nawożenia i jest bardziej przyjazny dla środowiska niż jego chlorkowa postać.

W ogóle należy podkreślić, że zainteresowanie mniejszymi złożami surowców będzie rosło. Zdaniem specjalistów te które służą do rozwijania produkcji rolnej szczególnie szybko mogą zyskiwać na znaczeniu.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021