Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Dwa konsorcja chcą zagospodarować część Wyspy Spichrzów

Autor: PAP
Dodano: 27-02-2015 17:19

Dwa konsorcja są zainteresowane zagospodarowaniem północnego cypla Wyspy Spichrzów, jednego z najbardziej atrakcyjnych terenów inwestycyjnych w polskich miastach. Teren nie został zabudowany od czasów zakończenia II wojny światowej.

W piątek w Urzędzie miasta w Gdańsku otwarto koperty z ofertami w postępowaniu na wybór partnera prywatnego, który wraz z miastem zagospodaruje w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego Wyspę Spichrzów.

Północny cypel Wyspy Spichrzów na Motławie, położony w historycznym centrum Gdańska, o powierzchni około 2 ha, uważany jest za jeden z najcenniejszych inwestycyjnie obszarów w polskich miastach.

Jak poinformowano w komunikacie, jedną ofertę złożyło Konsorcjum firm: Multibud W. Ciurzyński SA, Immobel Poland SPV 10 Sp. z o.o., Immobel Poland SPV 11 H Sp. z o.o., drugą - Konsorcjum firm ACTIVIA Sp. z o.o., EURO STYL Sp. z o.o., Sp. komandytowa, KD Kozikowski Design Pracownia Architektoniczna Marcin Kozikowski, Nowak Nieruchomości Sp. z o.o., POLEKO Sp. z o.o., TPS Sp. z o.o. Pierwsze konsorcjum chce zagospodarować teren w ciągu 103 miesięcy (8,5 roku), drugie chce na to przeznaczyć 143 miesiące (prawie 12 lat).

Oferenci w ramach przedsięwzięcia mają zrealizować cele publiczne projektu w postaci np. zewnętrznego układu komunikacyjnego, w skład którego wchodzi wykonanie i zagospodarowanie ulic: Chmielnej, Motławskiej, Pożarniczej oraz części ciągu pieszego przy nabrzeżu. Mają przebudować Długie Pobrzeże, most Stągiewny na most zwodzony, zbudować marinę na południe od mostu Stągiewnego oraz zbudować ogólnodostępną kładkę dla pieszych, łączącą północny cypel Wyspy Spichrzów z Długim Pobrzeżem.

Na ok. 2 hektarach powierzchni miałyby powstać głównie powierzchnie mieszkaniowe, usługowe i handlowe. Miasto zrezygnowało z proponowanej kilka lat temu budowy Muzeum Bursztynu i ogólnodostępnego parkingu.

Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę m.in.: koncepcja urbanistyczno-architektoniczna, wysokość płatności gotówkowej partnera prywatnego na rzecz podmiotu publicznego, wielkość partycypacji podmiotu publicznego w kosztach budowy obiektów celu publicznego, podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy partnerem prywatnym a podmiotem publicznym oraz termin realizacji przedsięwzięcia.

Wybór najkorzystniejszej oferty planowany jest do dnia 16 marca br., a podpisanie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym do dnia 31 marca.

Obecne postępowanie w sprawie zagospodarowania północnego cypla wyspy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego to kolejne podejście miasta w tej sprawie. Od 2009 roku samorządowcy negocjowali podobny pomysł z różnymi deweloperami. Poprzednie postępowanie zakończyło się pod koniec 2011 r. wycofaniem się partnera prywatnego, deweloperskiej spółki Polnord SA z inwestycji w Gdańsku. Swoją decyzję spółka tłumaczyła nieopłacalnością przedsięwzięcia dla akcjonariuszy Polnordu.

Teren północnego cypla Wyspy Spichrzów jest wpisany do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny miasta oraz stanowi fragment obszaru uznanego za pomnik historii.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020