Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Grupa Kęty: wzrost zysku w I kwartale roku

Autor: PAP
Dodano: 22-04-2015 18:16

Skonsolidowany zysk netto Grupy Kęty w I kw. 2015 r. wzrósł do 35,1 mln zł z 30,8 mln zł rok wcześniej i był nieco wyższy niż zakładała spółka we wstępnych szacunkach.

Wcześniej grupa prognozowała, że zysk wyniesie 31-33 mln zł.

Zysk operacyjny wzrósł do 52,3 mln zł z 48,4 mln zł i był również nieznacznie wyższy od wcześniejszych założeń Kęt, które mówiły o przedziale 48-50 mln zł.

Przychody grupy wzrosły w okresie styczeń-marzec 2015 r. do 466 mln zł z 412,9 mln zł przed rokiem. Wcześniejsze szacunki spółki mówiły o 455-465 mln zł przychodów.

Jak podała spółka w komentarzu do raportu, w I kw. utrzymała się bardzo dobra koniunktura zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach eksportowych. W kraju największą dynamikę zanotował segment systemów aluminiowych oraz segment wyrobów wyciskanych, z kolei na rynkach eksportowych wszystkie segmenty, za wyjątkiem segmentu akcesoriów budowlanych, znacząco zwiększyły przychody ze sprzedaży.

"W ujęciu wartościowym największe wzrosty osiągnięto na rynkach brytyjskim, niemieckim, holenderskim, czeskim i Stanów Zjednoczonych" - podała spółka.

Przychody segmentu wyrobów wyciskanych wzrosły o 24 proc., do 201,8 mln zł, segmentu systemów aluminiowych o 25 proc., do 170,2 mln zł, segmentu opakowań giętkich o 5 proc., do 107,2 mln zł, a segmentu akcesoriów budowlanych również o 5 proc., do 8,9 mln zł.

Sprzedaż segmentu usług budowlanych spadła z kolei o 41 proc., do 24,1 mln zł.

Około 50 proc. sprzedaży było realizowane w złotych, natomiast ok. 47 proc. stanowiła sprzedaż denominowana w euro. Pozostałe 3 proc. stanowiła sprzedaż w USD, GBP i UHR.

W związku ze znaczącym osłabieniem się hrywny w stosunku do głównych walut, w I kw. 2015 r. powstało ok. 4,8 mln zł ujemnych różnic kursowych, które obniżyły wynik finansowy tego okresu.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020