Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

WRJ Jedność

Autor:  wnp.pl (baw)  |  02-05-2005 13:38

Pod koniec lat 70. ubiegłego wieku Huta Jedność w Siemianowicach Śląskich zdecydowała o budowie nowej walcowni. Prace wstrzymywano, by wznowić je w połowie lat 90. Jednak na zakończenie i uruchomienie inwestycji, która pochłonęła w sumie ponad 0,5 mld zł, zabrakło pieniędzy.

Banki odmówiły dalszych kredytów, domagając się wiarygodnych gwarancji ich spłaty i spełnienia określonych warunków. Według informacji prasowych, na dokończenie walcowni i rozpoczęcie produkcji potrzeba jeszcze ok. 150 mln zł, a sama niedokończona walcownia może być warta ok. 200 mln zł.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019