Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Górnicze związki nieco spokojniejsze po uzgodnieniach międzyresortowych

Autor: wnp.pl (Jerzy Dudała)
Dodano: 04-06-2007 13:08

Jak dowiedział się portal wnp.pl., uzgodnienia międzyresortowe dotyczące ustawy górniczej i strategii dla górnictwa są po myśli górniczych związków zawodowych.

Resort finansów miał odpuścić kwestie rent, czy deputatów węglowych dla pracowników zlikwidowanych kopalń. Nadal mają to być bezpośrednie dotacje z budżetu państwa - tak, jak do tej pory.

Wiadomo też, że jeśli chodzi o odwadnianie zlikwidowanych kopalń - to ma być ono nadal finansowane z budżetu państwa.

Trwają jeszcze dyskusje, czy część środków na ten cel ma pochodzić z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (przedstawiciele górniczych związków są takiemu rozwiązaniu przeciwni; uważają bowiem, że mogłyby przez to powstać zatory płatnicze).

Związkowców cieszy też to, że ponoć jest zgoda na wydłużenie spłaty należności przez Kompanię Węglową do 2013 roku (pierwotnie miała je spłacić do 2010 roku).

Związkowcy są także zadowoleni, że jest szansa na to, by w ustawie górniczej znalazł się zapis, w myśl którego, to na wniosek resortu gospodarki ma być określana coroczna pomoc na realizację inwestycji początkowych w górnictwie.

Wcześniej związkowcy obawiali się, że decyzje w tej sprawie będzie podejmować minister finansów.

Jak się dowiedzieliśmy, zarówno tekst ustawy górniczej, jak i strategii dla górnictwa na lata 2007-2015 mają trafić pod obrady Rady Ministrów zaraz po długim weekendzie, a więc już 11 czerwca.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020