Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Przerwy w dostawach energii coraz krótsze

Autor: wnp.pl (DC)
Dodano: 19-10-2015 12:59

W ostatnich latach sektor dystrybucji energii znacząco zwiększył swoje inwestycje, w efekcie czego wyraźnie zmniejszyła się długość przerw w dostawach energii - mówił Robert Stelmaszczyk, prezes RWE Stoen Operator oraz prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) podczas XII Kongresu Nowego Przemysłu.

- W latach 2010-2014 przeciętny czas trwania przerwy w dostawach energii elektrycznej, czyli wskaźnik SAIDI, poprawił się o ok. 37-39 proc. W roku 2010 wskaźnik SAIDI był na poziomie 515 minut a w roku 2014 wyniósł 325 minut. Tę poprawę osiągnięto dzięki wysiłkowi inwestycyjnemu Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD), który był możliwy dzięki stabilnym zasadom regulacji - mówił Robert Stelmaszczyk, prezes RWE Stoen Operator oraz prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE).

Jak zapewniał, czasy przerw w dostawach energii w Warszawie są na poziomie najlepszych firm w Europie.
Przedstawiciele firm dystrybucyjnych wskazują jednak na bardzo duże różnice w przerwach energii między dużymi a małymi miastami i wsiami.

- Najbardziej opłacalne są inwestycje w sieci energetyczne w dużych miastach, ale największe problemy z przerwami energii są w małych miastach i wsiach, tam wskaźnik SAIDI jest nawet na poziomie 1000-1200 minut rocznie - wskazywał Michał Jarczyński, prezes Enea Operator.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020